Child pages
  • -Felles FS for NTNU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Sikre at alle datasystemer som henter data fra FS fungere tilfredsstillende etter at Gjøvik, Ålesund HIST og NTNU sine FS installasjoner er samlet i en en felles FS 20 februar.

Hvem berøres og involveres

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Prosjektorganisasjon / rolleNavnOrg.enhetFra dato Til dato
Prosjekteier    
Medlem styringsgruppe    
Medlem styringsgruppe    
     
ProsjektlederTove Bakken   
DelprosjektlederStig Vidar Nordgård   
Prosjektdeltager    
Hva skal leveres

Hva inngår i leveransen av funksjonalitet relevant for brukeren?

Forventet gevinst

Hvilke effekter / krav til gevinst er satt?

Milepæler og framdrift

Se tidsplan pr 1. februar her

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet FS_fusjon_tidsplan_180116.xlsx 19.01.2016 by stigvida
Text File Referat_Sammenslått_FS_Koordinering_og_testing_av_dataflyt_200116.txt Koordinerinsmøte FS-fusjon-integrasjoner HIX 21.01.2016 by stigvida
Microsoft Excel Spreadsheet FS_fusjon_tidsplan_220116.xlsx 22.01.2016 by stigvida
Microsoft Powerpoint Presentation Sammeslått FS.pptx Presentasjon aktiviteter og ansvar Sammenlått FS 29.01.2016 by stigvida
Microsoft Excel Spreadsheet FS_fusjon_tidsplan_010216.xlsx Prosjektplan pr 010216 01.02.2016 by stigvida
Microsoft Excel Spreadsheet Risikoanalyse FS_Fusjon_ 050216.xlsx Risikoanalyse pr_050216 05.02.2016 by stigvida
Microsoft Excel Spreadsheet Risikoanalyse FS_Fusjon_ 120216.xlsx Oppdatert av SMS 12.02 12.02.2016 by Stein Stendahl
Microsoft Excel Spreadsheet Risikoanalyse FS_Fusjon_ 180216 .xlsx 18.02.2016 by Stein Stendahl