Child pages
  • -Etablere felles Sharepoint 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Prosjektes  mål er å redusere antall supportkontrakter og harmonisere Sharpointmiljøene ved NTNU.

Hvem berøres og involveres

Prosjektet eies av NTNU Platform og kjøres som et internt prosjekt der fokus er å bygge kompetanse gjennom å levere første utkast til tre maler.

Hva skal leveres

Prosjektet skal etablere tre Sharpoint 2013 miljøer(utvikling, test og produksjon). Videre skal det etabeles et førset utkast til tre maler for fremtidige tjenester: dokumentmal, møreserie og prosjektrom.

Suksessfaktorer

Første utkast av tre maler er klare for å tas i bruk.

Milepæler og framdrift

Prosjektet kjører med del-leveranser i april, mai og juni og avsluttes i juni 2014.