Child pages
  • -Bevisst IT
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Målet til Bevisst IT er å etbalere dataflyt inn til NTNUs nye virksomhetsstyringssystem, dette inkluderer også strukturering av data i et informasjonsarkitekturperspektiv.. Videre er prosjeketet ansvarlig for å etablere miljøer der det nye systemet skal kjøre.

Hvem berøres og involveres

Delprosjektet IT vil i hovedsak involvere prosjektdeltagere i IT-avdelingen. Videre vil det være grensesnitt mot andre delprosjekter i Bevisstprosjektet

Hva skal leveres

Hvovedleveransene er tilgang til systemet og dataflyten inn i disse

Suksessfaktorer

 

Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?