Child pages
  • -Beredskapsrom
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

NTNU skal bedre kunne håndtere hendelser som krever at NTNUs sentrale beredskapsgruppe samles.

Hvem berøres og involveres

Resultatet vil påvirke møtested og arbeidsform for sentral beredskapsgruppe. I arbeidet i prosjektet deltar Driftsavdelingen, Eiendom, Brannvern, HMS-avdelingen, Kommunikasjonsavelingen og IT avdelingen. I tillegg har NTNUs sikkerhetsleder en viktig rolle i prosjektet.

Hva skal leveres

Det skal velges et rom som vil bli NTNUs beredskapsrom. Videre skal det valgte rommet utstyres med nødvendig utstyr/infrastruktur for å kunne fungere som et beredskapsrom.

Suksessfaktorer

Rom blir valgt og levert.

Milepæler og framdrift

Kommende milepæler:

  • Mars 2014: Sikre finansiering 
  • April 2014: Anskaffe og etablere infrastruktur
  • Mai 2014: Evaluere og avslutte prosjekt