Child pages
 • -Basis IT II
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av programmet

Målsetting

Et primærmål er å utvikle og effektivisere NTNUs IT-infrastruktur og felles basis IT-tjenester slik at virksomheten kan utnytte IT maksimalt som både strategisk virkemiddel og støttefunksjon

Programmet skal videreføre eksisterende overordnet mål / visjon fra Basis IT I om at:
• NTNU skal være enhetlig når det gjelder Basis IT-tjenester, med det formål at NTNUs brukere skal oppleve økt brukskvalitet ved bruk av disse tjenestene
• NTNU skal utvikle og effektivisere Basis IT-tjenestene og IT-infrastrukturen slik at virksomheten kan utnytte IT maksimalt , - både som strategisk virkemiddel og støttefunksjon for å nå virksomhetens mål
• Ved å tilby flere felles Basis IT-tjenester, skal NTNU bruke mindre ressurser på disse samlet sett, få en enhetlig IT-arkitektur som gjør det mulig å tilby nye IT-tjenester raskere, til en lavere kostnad, og mer miljøvennlig enn i dag
• NTNU og NTNU IT skal bli en foretrukken leverandør til / for UH-sektoren, ut fra en forventing om høyere krav til økt samarbeid i sektoren.

Hvem berøres og involveres

Alle som anvender NTNUs felles / basis IT-tjenester, så som;

 • studenter, ansatte og gjestebrukere
 • IT-tjenester og maskiner 

Programorganisering

 • Programeier
  • Håkon Alstad, IT Sjef NTNU IT
 • Strategisk styringsgruppe
  • Aud Magna Gabrielsen, Programeier IT i virksomheten
  • Inger-Anne Fånes Sætermo (Inge Fotland, fram til 12.16)  Programeier IT i utdanningen 
 • Programleder
  • Hege Knotten, prosjektleder, NTNU IT
Hva skal leveres

Pågående prosjekter 2017:

 

Avsluttede prosjekter:

Suksessfaktorer
 1. Utvikle og effektivisere NTNUs IT-infrastruktur og felles basis IT-tjenester slik at virksomheten kan utnytte IT maksimalt som både strategisk virkemiddel og støttefunksjon.
  1. IT-maksimalt betyr: Tjenester med riktig ytelse, kapasitet og kvalitet
 2. Et resultat av å gjennomføre Basis IT II er;
  1. å redusere tiden det tar å innføre nye tjenester
  2. å gjøre NTNU og NTNU IT som en foretrukken leverandør til / for UH-sektoren mtp forventede krav til mer samarbeid i sektoren
  3. at NTNU skal bli få en mer miljøvennlig IT-drift
Milepæler og framdrift

Programmet går fra 2014-2017. Programmets milepæler er primært styrt av prosjektene som er underlagt programmet.