Child pages
  • Object oriented python
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kildekode

 

Her kommer litt om klassevariabler i python

classtest.py

Her er en side som beskriver noe av det samme i mer detalje.

 http://www.toptal.com/python/python-class-attributes-an-overly-thorough-guide

  • No labels