Child pages
  • Legge til moduler i Python
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Først vil vi være klar på at dette faget forventer at du bruker Python3! Vi vil anbefale sterkt å bruke en versjon lik eller høyere enn 3.4.

I noen av øvingene benyttes det moduler som ikke allerede finnes i python pakken. Eksempler på dette er numpy og matplotlib. Dersom man prøver å kjøre "import numpy" vil man få en error som sier at modulen ikke finnes i python. Dette kan løses ved å bruke pip, som er en package manager, til å laste ned moduler. 

For å laste ned nye moduler kjører man bare kommandoen i terminalen: "pip3 install modul" . For eksempel "pip3 install matplotlib".

Anaconda: Et mer robust alternativ til pip:

Jeg vil personlig anbefale å skaffe Anaconda eller Miniconda. Grunnen til dette er at de er litt mer robust enn pip. Disse vil blant annet ordne dependencies for deg slik at moduler som numpy kan installeres svært enkelt.  Forskjellen på Anaconda og Miniconda er bare at du får med ferre ferdig installerte moduler med Miniconda. Når en av de er installert kan de brukes på samme vis som pip, men med en annen kommando i terminal eller cmd. For å installere en modul med disse package managerene skriver du "conda install modul" . For eksempel "conda install matplotlib".

Det er greit å notere seg at når man installerer Anaconda eller Miniconda, installerer man også en tilhørende python. Det er derfor viktig at du bruker python filen tilhørende Anaconda eller Miniconda når du skal kjøre et python script fordi alle modulene du installerer med kommando "conda" vil høre til den versjonen av python. Sannsynligvis vil du ikke få et problem med dette fordi disse package managerene vil sette deres python som default ved installasjon. 

Windows (med pip):

Hvis pip ikke er installert:

Pip skal være installert med python version 3.4 eller høyere. Dersom pip ikke allerede er installert må man gjøre det ved å kjøre et python script som man kan laste ned herifra https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py (høyreklikk på siden utenfor teksten og "save as"). Kjør get-pip.py med en IDE av ditt valg (for eksempel pycharm) eller bare direkte med cmd. Filen pip.exe blir da liggende i mappen Scripts tilhørende python versjonen du brukte. For eksempel, hvis du har python versjon 3.6 og du har den installert for alle brukere vil den ligge i C:\Python36\Scripts (hvis du ikke vet hvor python mappen din er, se bunnen av denne siden).

Bruke pip:

Hvis pip ikke er lagt til i PATH (du får "pip is not recognized..." når du prøver en pip kommando i cmd) må du åpne cmd i mappen hvor pip.exe befinner seg, dette kan du gjøre med å bruke kommandoen "cd" i cmd. Med det tidligere eksempelet ville du skrive "cd C:\Python36\Scripts". Deretter kan du gjennomføre kommandoer med pip forklart rett over windows paragrafen. For windows kan man like så godt bruke kommando "pip" i stede for "pip3".

Det andre alternativet er å legge til pip i PATH. Dette tillater deg å bruke pip kommandoer uansett hvor cmd befinner seg. En svært god video gjennomgang på dette er gitt her.

Numpy:

Akkurat numpy kan være litt tricky, for å skaffe dette må man først laste ned riktig versjon herifra: http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#numpy. For meg var det "numpy-1.11.1+mkl-cp34-cp34m-win32.whl", da jeg har python 3.4 i 32-bit.
Så bruker man pip til å installere denne filen med: "pip install path/numpy-1.11.1+mkl-cp34-cp34m-win32.whl". Modulen skal nå være tilgjengelig for scripts i Python34 mappen.


Finne hvor python versjonen du bruker befinner seg:

Lag en ny python fil og skriv følgende kode og kjør koden:

Find python location
import os
import sys
print(os.path.dirname(sys.executable))

Den vil da printe ut posisjonen til mappen.

 

  • No labels