Breadboardet er laget slik at det går en kobling langs begge langsidene, der du har + og -. Henholdsvis power (strøm) og ground (jord). Dette kalles bussen. Herfra får du strøm til komponenter på brettet. + må alltid kobles til strøm på Arduinoen (5V eller 3.3V) og - skal alltid kobles til ground på Arduinoen (gnd). På resten av brettet går koblingene på tvers, som vist på bildet. 

Som man kan se på bildet brytes disse koblingene på midten, så dersom du vil ha strøm til begge sider av brettet må du koble den ene siden til den andre (fra + på den ene langsgående siden til + på den andre langsgående siden og - på samme måte)

Det er vanlig å alltid koble strøm med rød ledning (Fra V på Arduinoen til + på brettet) og jord (gnd) med svart ledning. 

En oversikt over hvordan breadboardet er satt opp. 

 

Slik ser et typisk breadboard ut

 

  • No labels