Child pages
  • 8. DHT11 Temperatur- og luftfuktighetssensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DHT11 er en digital temperatur- og luftfuktighetsmåler. Den sender data over en pinne. For mer informasjon om virkemåte henvises du til datablad og eksterne tutorials (lenker under ressurser).

Eksempel

I biblioteket vårt har vi lagt med DHT-sensor-library fra Adafruit. Vi har valgt dette da det ser ut til å få rimelig regelmessige oppdateringer. Det finnes flere bibliotek som kan benyttes, se under ressurser for alternativer.

Eksempelkoden ligger i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/DHTtester.

Oppkobling gjøres slik:

  

Ressurser

Datablad (pdf)

Bibliotek fra Arduino Playground

Bibliotek fra Adafruit

Tutorial på YouTube

Tutorial på Adafruit

  • No labels