Child pages
  • 4. IR - TCRT5000
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er TCRT5000?

TCRT5000 er ganske enkelt en infrarød lysdiode og en infrarød fotoresistor bakt inn i en enkelt pakke. For teknisk interesserte kan datablad finnes her.

Hva gjør den?

Dem består som sagt av to komponenter. Den ene sender ut IR lys, den andre måler hvor mye som kommer tilbake. Det vil naturlig nok være litt bakgrunnsstøy, hvor mye varierer. For nærmere informasjon, kan dere se på databladet det er linket til i avsnittet over.

Den er en generell komponent, så det er bare fantasien som setter grenser for hva den kan brukes til. Den "ser" infrarødt lys, så endringer i dette kan måles. Den sender også ut infrarødt lys, og endringer i refleksjonsegenskapene til mediet den lyser opp kan observeres. Også om det er ett medium der eller ikke kan man se. Vi anbefaler dere å prøve ut så mye dere kan komme opp med.

Enkelt eksempel på bruk

Her har vi et eksempel på hvor vi leser inn hvor mye IR lys vi leser av. Hvordan kretsen kobles opp kan sees på bilde under.

 

Oppkoblet krets og koblingsskjema. Endrer du størrelsen på 10 kohms motstand, vil avlesningene fra kjørende kode endre seg. Vi har midlertidig ikke regnet på hvor lav denne motstanden kan være før fotoresistoren blir ødelagt, eller om den i det heletatt kan ødelegges med 5V spenning.

Enkelt IR eksempel
// Bestemmer hvilken analog input som skal brukes
const int sensorPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Les verdien som kommer fra sensoren. Verdien er mellom 0 og 1024
  int value = analogRead(sensorPin);

  Serial.println(value);
  // Vent ett halvt sekund før vi går videre
  delay(500);
}

De mest oppvakte leserne ser kanskje hvor likt dette eksempelet er med Arduino sitt AnalogReadSerial eksempel.

Eksempelkoden kan finnes på github kontoen vår, i biblioteket under PLabExamples/examples/06.IRTranciever/ReadIRValue.

Det eneste vi faktisk gjør er å lese inn analog verdi og vente litt. Det er kanskje ikke så nyttig i seg selv, men kan godt brukes for å teste hvor bra sensoren fungerer som for eksempel kontrastleser, avstandsbedømmer eller noe annet. Når eksempelet ble satt opp på Verdensrommet (eller verkstedet for Programmeringslab), så vi at sensoren kun klarer avstandsbedømmelse for avstander som er veldig nærme (under 15 cm med hvit bakgrunn, svart registreres nesten ikke). Med det at farge har mye å si på resultatet, kan vi slutte at generell avstandsbedømmelse nok ikke er det beste. Men selvsagt hvis du vet noe om det du måler avstanden til kan saken stille seg helt anderledes.

  • No labels