Child pages
  • 2. Lyssensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En fotomotstand er en liten dings der motstanden varierer etter hvor mye lys den blir eksponert for. Motstanden kan variere over et stort område fra rundt 1  kiloΩ når den blir eksponert for sterkt lys, og opp til et flere megaΩ når den er i totalt mørke. Området varierer mye mellom forskjellige typer fotomotastander.

For å bruke en fotomotstand kobler du den gjerne opp i serie med en 10kΩ motstand slik:

 

 

 

 

Kode ligger i biblioteket vårt PLabExamples/examples/07.OtherSensors/LightDependentResistor, men kan også sees her:

fotomotstand_test
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
  Serial.println(analogRead(A0));
  delay(300);
}

  • No labels