Child pages
  • 14. Joystick
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den joysticken som dere har i kitet er en joystick som består av 2 pot metre (en for hver akse) og en trykkknapp. Når knappen trykkes ned, legges den til jord. Det er ingen intern pullup, så den må du koble til selv.

Vi har lagd et eksempel som viser hvordan du kan lese joystickens verdier, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/Joystick.

Oppkobling (Posisjonen på tilkoblingene kan være ulike på de joystickene dere har)

  

 

  • No labels