Child pages
  • 13. IR fjernkontroll
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

Tilkoblinger:

G: Jord

R: Vcc

Y: Signal

 

Altså kobles G til GND på Arduino, R til 5V på Arduino og Y til inngangspinnen på Arduino du skal lese fra.

Eksempler

Vi har lagt ut et bibliotek under PLabLib1. Se forøvrig side om bibliotek til Arduino for mer informasjon. Alle eksemplene våre bruker dette biblioteket, og ligger i biblioteket vårt:

PLabExamples/examples/10.IRRemote/CodeDump.

PLabExamples/examples/10.IRRemote/HexDump.

PLabExamples/examples/10.IRRemote/LedTest.

PLabExamples/examples/10.IRRemote/SoundTest.

Alle eksemplene kobler til fjerkontrollenheten likt. Tilkobling med flest enheter vist (SoundTest).

 

Eksterne kilder

Det finnes nok flere biblioteker som kan brukes for å forenkle bruk, og flere instructables som forklarer bruk. Her legger vi med link til ett bibliotek og ett par steder du kan gå videre fra

Biblioteker

Instructables

  • Arduino-info utgangspunkt for å gå videre. Bruker biblioteket vi har linket til.
  • Keyes IR Remote Sensor viser hvordan du kan dekode de ulike IR signalene du mottar. Bruker biblioteket vi har linket til.
  • No labels