Child pages
  • 11. Touch sensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Touch sensor

En touch sensor er en sensor som reagerer på berøring eller ting som er rett i nærheten. Du setter spenning mellom vcc og gnd, og på out kommer signalet.

Vi har lagd ett eksempel som får en LED til å lyse når du berører sensoren.

Koden ligger i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/Touch.

Oppkobling kan du gjøre sånn:

  • No labels