Child pages
  • 10. Mikrofon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Basisinfo

Mikrofontype: Elektretmikrofon (engelsk wikipedia har mer info enn norsk).

Mikrofonene dere har fått utdelt er basert på LM393 operasjonsforsterker chipset.

Driftspenning: 4-6V

Kontrollerbar sensitivitet.

Eksempel

Vi har ikke testa analog bruk av mikrofonen, selv om det er mulig det vil virke. Her viser vi eksempel på bruk som digital (av/på) måler.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/Microphone.

Dette eksempelet viser hvordan du kan slå av og på et lys ved bruk av mikrofonen.

Oppkobling

 

Breadboard oppkobling og skjematisk oppkobling.

  • No labels