Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er en ressursside for faget programmeringslab, TDT4112 og IT1501. Her finner du informasjon som kan være nyttig for faget. Informasjon om øvinger og praktisk info finnes på itslearning.