WWW.NTNU.NO/WIKI UTILGJENGELIG PGA OPPGRADERING
www.ntnu.no/wiki  skal oppgraderes fredag 24/3 mellom 16.00 og 23.30. Mens arbeidet pågår vil wikien være utilgjengelig. Det må påregnes noe ustabilitet på wiki-løsningen resten av helgen. 
Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
Log in (Access Key - 5)
NTNU Startside

Søk i wikigruppene

Endret av Thorleif Hallén den 21.12.2009 09:09 CET

Toggle Sidebar

"Det er åpenbart at det norske utdanningssystemet - fra grunnskole til høyere utdanning - har alt å vinne på å legge til rette for deling av åpne læringsressurser - og vi har like åpenbart mye å tape på ikke å gjøre det."

Prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad, i video-opptak november 2009.

Berit Kjeldstad - Prorektor for utdanning og læringskvalitet. 23. november 2009

De mest populære nedlastingene fra NTNU på iTunes U finner du her


Denne siden er en beta og vi arbeider med å utvikle både struktur og innhold.
I dette arbeidet er vi takknemlige for konstruktive tilbakemeldinger.
Dersom du har forslag til innhold, forbedring av eksisterende innhold eller andre innspill:
Kontakt Kirsti Rye Ramberg.

  1. 09.08.2013

    Anonymous

  2. 09.08.2013

    Anonymous

Write a comment…