Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Det er åpenbart at det norske utdanningssystemet - fra grunnskole til høyere utdanning - har alt å vinne på å legge til rette for deling av åpne læringsressurser - og vi har like åpenbart mye å tape på ikke å gjøre det."

Prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad, i video-opptak november 2009.

Unknown macro: {html}

<center>
<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"
width="640" height="360">
<param name="src" value="http://mobil.adm.ntnu.no/Podcasts/2009-11-23/Velkommen-multi-poster.png">
<param name="href" value="http://mobil.adm.ntnu.no/Podcasts/2009-11-23/Velkommen-ipod.m4v">
<param name="target" value="myself">
<param name="autoplay" value="false">
<param name="controller" value="false">
<param name="pluginspage"
value="http://www.apple.com/quicktime/download/indext.html">
<param name="type" value="video/quicktime">
<embed src="http://mobil.adm.ntnu.no/Podcasts/2009-11-23/Velkommen-multi-poster.png" href="http://mobil.adm.ntnu.no/Podcasts/2009-11-23/Velkommen-ipod.m4v" target="myself"
width="640" height="360" autoplay="false"
controller="false" border="0"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/indext.html"
type="video/quicktime"></embed>
</object>

Berit Kjeldstad - Prorektor for utdanning og læringskvalitet. 23. november 2009

De mest populære nedlastingene fra NTNU på iTunes U finner du her


Denne siden er en beta og vi arbeider med å utvikle både struktur og innhold.
I dette arbeidet er vi takknemlige for konstruktive tilbakemeldinger.
Dersom du har forslag til innhold, forbedring av eksisterende innhold eller andre innspill:
Kontakt Kirsti Rye Ramberg.

  • No labels

2 Comments

  1. Anonymous

  2. Anonymous

Write a comment…