Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NU-pensjonistene

Velkommen til hjemmesiden til Pensjonistforeningen NTNU!

Hjemmesiden har vi fått etablert med hjelp av Kommunikasjonsavdelingen NTNU – noe vi er svært takknemlige for. Vi håper at hjemmesiden vil formidle kjennskap om pensjonistforeningen til NTNUs pensjonister – og å gjøre den synlig innen universitetet.

Her får våre medlemmer aktuelle opplysninger om våre møter og turer, og potensielle nye medlemmer finner nødvendig kontaktinformasjon.

Vi ønsker dere velkommen!

Kontakt:

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med

Vera Sandlund, fortrinnsvis på e-post: vera@sandlund.no
eventuelt på mobil 992 92 423

Karstein J. Olsen, webansvarlig
e-mail: kar-jol@online.no

  • No labels