Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NTNU-pensjonistene

Velkommen til hjemmesiden til Pensjonistforeningen NTNU!

Hjemmesiden har vi fått etablert med hjelp av Kommunikasjonsavdelingen NTNU – noe vi er svært takknemlige for. Vi håper at hjemmesiden vil formidle kjennskap om pensjonistforeningen til NTNUs pensjonister – og å gjøre den synlig innen universitetet.

Her får våre medlemmer aktuelle opplysninger om våre møter og turer, og potensielle nye medlemmer finner nødvendig kontaktinformasjon.

Vi ønsker dere velkommen!

Kontakt:

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med

Hilbjørg Sandvik, foreningens medlemskontakt
tlf.: 73 52 21 07/918 97 132
e-mail: hilbjorg.sandvik@gmail.com

Karstein J. Olsen, webansvarlig
e-mail: kar-jol@online.no

  • No labels