Child pages
  • eRoom Project
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten eRoom Project er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om eRoom Project

Tjenesten gir tilgang til et prosjektrom. Dette inkluderer bl.a. funksjonalitet for prosjektoppfølging og informasjonsutveksling via et webgrensesnitt. Tjenesten gir høy grad av søkbarhet både på innhold i prosjektrommet og i tilknyttet dokumentasjon.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten tilbyr bl.a. følgende funksjonalitet:

  • nyhetsoppdatering
  • statusoppdatering
  • opprette og gjennomføre møter i prosjektet
  • risikoanalyse
  • dokumenthåndtering

Ytterligere beskrivelse av funksjonaliteten i tjenesten finnes i brukerveiledningen som man får tilgang til via tjenesten og på Innsida.

Administrasjon

For administrasjon av tjenesten er det laget eget Administrasjonsgrensenitt. I dette grensesnittet kan kunden gjøre følgende:

  • gi tilgang til brukere
  • sette rettigheter til brukere
  • opprette kategorier
  • opprette nye bibliotek

Tjenesten er tilgjengelig for ansatte ved NTNU, men man kan også legge til eksterne brukere.

Bestilling

En bestilling av et nytt prosjektrom sendes til Orakel-tjenesten (orakel@ntnu.no). En slik bestilling skal inneholde et forslag til navn på prosjektrommet, samt hvem som skal være administrator for rommet. Når bestillingen er godkjent vil prosjektrommet bli opprettet.

4. Begrensninger i tjenesten

Tjenesten tilbys kun på engelsk.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Kunden er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Planlagt nedetid/stopp vil bli varslet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider.

Leveringstiden er maksimum 5 dager etter godkjent bestilling.

NTNU IT vil tilby denne funksjonaliteten så lenge det er behov for den. Hvilket verktøy som benyttes kan endre seg.

7. Prising

Tjenesten er rammefinansiert for enheter tilknyttet NTNU.