Child pages
 • eRoom Meeting
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tjenesten gir støtte til gjennomføring av møter. Dette inkluderer bl.a. funksjonalitet for å opprette møte,
legge til agendapunkter og referat via et webgrensesnitt. Tjenesten gir høy grad av søkbarhet både på
innhold i møteserien og på tilknyttet dokumentasjon.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Tjenesten gir tilgang til å opprette og administrere møter i en serie (Seksjonsmøte, rektoratmøte osv.).
Av andre ting tjenesten tilbyr kan vi nevne:

 • opprette møter
 • opprette saker/agendapunkter
 • knytte dokumenter til saker
 • følge saker gjennom flere møter
 • skrive referat
 • kategorisering av saker
 • oversikt over gjennomførte og kommende møter

Ytterligere beskrivelse av funksjonaliteten i tjenesten finnes i brukerveiledningen som man får tilgang til via tjenesten og på Innsida.

For administrasjon av tjenesten er det laget eget Administrasjonsgrensenitt. I dette grensesnittet kan kunden gjøre følgende:

 • gi tilgang til brukere
 • sette rettigheter til brukere
 • opprette kategorier
 • opprette nye bibliotek

Tjenesten er tilgjengelig for ansatte ved NTNU, men man kan også legge til eksterne brukere.

Tjenesten er sentralfinansiert.

Krav

Administrator er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU.

Hvordan komme i gang?

En bestilling av en ny møteserie sendes til Orakel-tjenesten (orakel@ntnu.no). En slik bestilling skal inneholde et forslag til
navn på møteserien, samt hvem som skal være administrator for serien. Når bestillingen er godkjent vil møteserien bli opprettet.

Link til brukerdokumentasjon

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Bygg 8, nivå 4
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret