Child pages
 • eRoom Document
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tjenesten gir tilgang til å lagre dokumenter via et webgrensesnitt. Tjenesten gir høy grad av søkbarhet
både på innhold i dokumentet og på dokumentinformasjon.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Dette er en samhandlingsløsning som er sterk på behandling av filer. Det er også inkludert web-versjoner av MS Office-verktøyene.

Tjenesten er sentralfinansiert

Tjenesten gir tilgang til å laste opp dokumenter eller opprette dokumenter direkte i tjenesten. Av andre ting tjenesten tilbyr kan vi nevne:

 • versjonskontroll
 • innsjekking og utsjekking av dokumenter (en skriver om gangen)
 • varsling av endringer
 • kategorisering av dokumenter
 • oversikt over sist endrede dokumenter

Ytterligere beskrivelse av funksjonaliteten i tjenesten finnes i brukerveiledningen som man får tilgang til via tjenesten og på Innsida.

For administrasjon av tjenesten er det laget eget Administrasjonsgrensenitt. I dette grensesnittet kan kunden gjøre følgende:

 • gi tilgang til brukere
 • sette rettigheter til brukere
 • opprette kategorier
 • opprette nye bibliotek

Tjenesten er tilgjengelig for ansatte ved NTNU, men man kan også legge til eksterne brukere.

Tjenesten er ment for dokumenthåndtering. Tjenesten er ikke egnet for bildehåndtering og lagring av store datamengder
(simuleringsdata og lignende).

Krav

Administrator er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU

Hvordan komme i gang?

En bestilling av et nytt dokumentlager sendes til Orakel-tjenesten (orakel@ntnu.no). En slik bestilling skal inneholde et
forslag til navn for dokumentlageret, samt hvem som skal være administrator for lageret. Når bestillingen er godkjent vil
dokumentlageret bli opprettet.

Link til brukerdokumentasjon

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Bygg 8, nivå 4
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret