Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Valgweb er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i
praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og
som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om Valgweb

Valgweb er en tjeneste som muliggjør kjøring av manntallstyrte elektroniske valg i en organisasjon.
Tjenesten er i utgangspunktet laget for NTNU, men leveres også til andre organisasjoner innen UH-sektoren.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten gir tilgang til en egen instans av applikasjonen for å kjøre manntallstyrte elektronisk valg.
Tjenesten gir tilgang til følgende funksjonalitet:

  • Støtte for flere velgergrupper. 
  • Ulike velgergrupper kan vektes individuelt
  • Støtte for valg på institutt-, fakultet- og institusjons-nivå. Maks 4 nivå.
  • Flerkandidatvalg med mulighet for prioritering mellom kandidater
  • Valg kan tidsstyres. Planlegge tidlig og åpnes på forhåndsdefinert startdato og stenges på
    forhåndsdefinert sluttdato.

Applikasjonen har to ulike grensesnitt, et administratorgrensesnitt og et grensesnitt for velgerne.

Administrasjonsgrensesnitt

Administratorgrensesnittet er i hovedsak i bruk for å sette opp og administrere valg. Her kan man sette opp
valg, det vil si å legge inn kandidater, velgergrupper, tidsrom for valget m.m. Det er også dette grensesnittet
som benyttes for å populere manntallet. Populering skjer ved hjelp av en semikolonseparert tekstfil.

Administrasjonsgrensesnittet kan også benyttes til å endre autentiseringsoppsett. I de aller fleste tilfellene
er autentiseringen konfigurert av NTNU IT ved oppstart ev tjenesten. Autentisering skjer ved hjelp av LDAP.

Det er superbruker hos kunden som styrer hvem som har hvilke rettigheter i kundens instans av tjenesten.

Valggrensesnitt

Valggrensesnittet har tre hovedfunksjoner. Før valget kan hver enkelt sjekke om opplysningene i manntallet er
riktig. Valggrensesnittet benyttes selvfølgelig til å gjennomføre selve valget. Når valget er ferdig kan de som er
autorisert for det sjekke valgresultatet i valggrensesnittet.

Drift av løsningen

Løsningen (applikasjon + maskinvare) driftes av NTNU IT etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for
drift av applikasjoner og maskinvare i NTNU IT. Som en følge dette er løsningen underlagt NTNU IT sitt
endringsregime. Hver organisasjon som er tilknyttet løsningen kjører på sin egen instans.

Oppstartsstøtte

I forbindelse med at en organisasjon tar i bruk løsningen vil NTNU IT yte nødvendig støtte slik at man kommer
skikkelig i gang.

Innlegging av manntall

For NTNU legges oppdatert manntall 2 ganger i året, normalt rundt 20. februar og 20. september.

Andre organisasjoner må selv sørge for å få lagt inn manntallet. Applikasjonen har et eget verktøy for dette som
henter data fra en semikolonseparert fil.

Bestilling

Bestilling sendes til Orakel-tjenesten (orakel@ntnu.no). Når bestillingen er godkjent vil kundens instans
bli opprettet.

4. Begrensninger i tjenesten

I nåværende versjon av applikasjonen må man kunne brukernavnet til de brukere man skal legge inn som
administrator. Det er ikke mulig å søke på navn eller brukernavn.

Man kan kjøre valg for 4 nivå. Intern navngiving for enheter i applikasjonen er basert på stedkoder i FS.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Med unntak av NTNU må kundene selv legge inn manntall.

6. Mål for tjenestenivå

Løsningen skal være tilgjengelig for bruk i alle valgperioder.

Ny instans blir normalt opprettet innen en uke etter bestilling.

7. Prising

Det betales en fast årlig avgift for bruk av tjenesten.