Child pages
 • Utskrift - studenter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

Tjenesten tilbyr utskrift og kopiering i svart/hvitt eller farge, for studenter i henhold til en kvote og pris besluttet av Rektoratet. Prisen er for tiden kr 0,75 pr svart/hvitt-ark og kr 1,- pr fargeark. Hver student har en fri kvote tilsvarende 400 svart/hvitt-ark (eller 300 fargeark).

 

Hvem er tjenesten for

 • studenter

Fordeler og hovedegenskaper

 • Lik tjeneste for alle studenter ved NTNU
 • Studenter kan hente ut utskrifter ved alle skrivere tilknyttet løsningen
 • Reduserer unødvendig papirbruk

Krav

Tjenesten er for studenter ved NTNU

Skriver som skal benyttes for å hente utskrifter må ha kortleser

Hvordan komme i gang?

Du må ha brukernavn og passord ved NTNU

Det tar en dag fra ID-kort er aktivert til utskriftstjenesten kan benyttes.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret