Child pages
  • Utskrift - gammel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Utskrift er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Utskrift

Utskriftstjenesten til NTNU IT gir sentral drift og administrasjon av utskriftskøene til nettverksskrivere. I tillegg gir tjenesten tilgang
til mulighet for sikker utskrift, skriveruavhengig utskrift og prising av utskrift.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten fungerer på den måten at brukerne sender utskriftene sine til en skriver som er knyttet til utskriftsløsningen. Når de
så trekker adgangskortet i kortleseren på en skriver som er knyttet til løsningen vil utskriften komme ut.

Hovedtjenesten i utskriftstjenesten er:

Tilgang til sentral utskriftstjener (printhost)

I tillegg tilbys følgende opsjoner som gir ekstra funksjonalitet:
Skriveruavhengig utskrift
Sikker utskrift
Skann til e-post
Prising av utskrift
Statistikk

Tilgang til sentral utskriftstjener (printhost)

Tjenesten gir tilgang til å opprette utskriftskøer for nettverksskrivere på NTNU sin sentrale utskriftstjener. Tjenesten støtter kun
skrivere fra leverandører som har innkjøpsavtale med NTNU. Unntak fra dette gjøres etter vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Tjenesten er tilgjengelig for plattformene Windows, Linux, Unix og Mac, men funksjonaliteten er noe redusert for de tre sistnevnte.
For å øke sikkerheten blir skriverne plassert på eget dedikert nett, hvor bare utskriftstjener får tilgang.

Skriveruavhengig utskrift

Ved å benytte adgangskortet for å aktivere utskriften, kan man få utskriften på alle skrivere som er knyttet til løsningen. Full
utnyttelse av denne funksjonaliteten fordrer at enheten sitt utskriftsopplegg er designet for å benytte denne funksjonaliteten.
Enhetene bestemmer selv hvilke skrivere det skal være mulig å benytte skriveruavhengig utskrift på, sålenge de aktuelle skriverne
oppfyller de nødvendige kriterier.

Sikker utskrift

I og med at man ikke aktiverer utskriften før man trekker adgangskortet i skriverens kortleser vil ikke utskrifter bli liggende på
skriveren. Dette betyr at man kan benytte nettverkskrivere for utskrift av dokumenter man ikke ønsker at andre skal lese.
Løsningen skal medføre at behovet for lokale skrivere blir redusert.

Løsningen er ikke godkjent for utskrift av sensitive data underlagt Personvernloven.

Skann til e-post

På de skrivere der det er mulig å skanne til e-post, kan man innføre en begrensing som gjør at det kun er mulig å skanne til
den e-post-adressen som er knyttet til adgangskortet. Denne funksjonen er mest hensiktsmessig for datasalskrivere og
publikumsskrivere.

Prising av utskrift

Kunden kan gjennom denne løsningen bestemme at det skal innføres kostnadskontroll på utskriftsfunksjonen. Pris og kvoter
kan bestemmes på skriver, person, gruppe eller prosjektnivå. På sikt kommer også mulighet for nettbasert betaling for utskrift.

Statistikk

Det er mulig å bestille detaljerte rapporter på skrivernivå. NTNU IT vil ikke produsere rapporter som bryter med personvernet.

Det kan lages statistikk på brukernivå, for klagesaker. Slike rapporter krever godkjenning fra den aktuelle brukeren.

4. Begrensninger i tjenesten

Det er ingen begrensninger i tjenesten ut over det som allerede er beskrevet.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

  • Kunden er selv ansvarlig for innkjøp og drift av selve skriveren.
  • Kunden er ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr på skriveren. Dette skjer i samråd med NTNU IT. (Kortlesere m.m)
  • Kunden er selv ansvarlig for å behandle klager på kvoter o.l.
  • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt
    og ikke planlagt.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider.

7. Prising

Gratis for enheter som har rett på rammefinansierte tjenester. (Betales av NTNU sentralt via rammefinsiering)

Enheter som ikke har rett på rammefinansierte tjenester betaler en prlig avgift pr. tilkoblet skriver.