Child pages
 • Utskrift - ansatt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

Utskriftstjenesten til NTNU IT gir sentral drift og administrasjon av utskriftskøene til nettverksskrivere. I tillegg gir tjenesten tilgang til
mulighet for sikker utskrift, skriveruavhengig utskrift og prising av utskrift.

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Systemet er satt opp slik at brukere sender utskriftene sine til en felles kø på nettverket. Når de scanner adgangskortet på kortleseren
ved skriveren vil utskriften komme ut på den aktuelle skriveren.

Hovedtjenesten i utskriftstjenesten er:

 • Tilgang til sentral utskriftstjener (followprint.win.ntnu.no)

I tillegg tilbys følgende opsjoner som gir ekstra funksjonalitet:

 • Skriveruavhengig utskrift
 • Sikker utskrift
 • Skann til e-post
 • Prising av utskrift
 • Statistikk

Tjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider.

Tilgang til sentral utskriftstjener (printhost)

Tilgang til tjenesten gir mulighet til å opprette utskriftskøer for nettverksskrivere ved NTNUs sentrale utskriftstjener.

Merk at tjenesten kun støtter skrivere fra leverandører som har innkjøpsavtale med NTNU. Unntak kan vurderes i enkelttilfeller.

Tjenesten er tilgjengelig for plattformene Windows, Linux, Unix og Mac, men funksjonaliteten er noe redusert for de tre sistnevnte.
For å øke sikkerheten blir skriverne plassert på eget dedikert nett, hvor bare utskriftstjener får tilgang.

Skriveruavhengig utskrift

Da adgangskort er tilknyttet tjenesten, gjør dette det mulig for brukere å få skrevet ut på alle skrivere som er knyttet til samme kø.
Derimot krever det at utskriftsopplegget til enheten (institutt/fakultet?) er designet for dette, for å kunne få full utnyttelse av
funksjonaliteten. Enhetene bestemmer selv hvilke skrivere som som skal ha skriveruavhengig utskrift, når de aktuelle skrivere
oppfyller de nødvendige kriteriene for å bli inkludert i tjenesten.

Sikker utskrift

Da systemet krever at bruker aktivt scanner kort og bekrefter utskrift på printer, vil derfor ikke dokumentene bli tilgjengelig for
andre brukere. Dermed er systemet sikkert for utskrift av dokumenter man ikke ønsker at andre skal lese. Samtidig reduserer
dette behovet for bruk av lokale skrivere. Utskrifter vil heller ikke bli liggende på skriveren. Derimot er ikke løsningen godkjent for
utskrift av sensitive data underlagt Personvernloven.

Skann til e-post

Skriverene som har mulighet for skanning kan begrenses til å kun gjøre det mulig å skanne til e-postadressen som er knyttet til
adgangskortet. Denne funksjonen er mest hensiktsmessig for datasalskrivere og publikumsskrivere.

Prising av utskrift

Kunden bestemmer hvorvidt det skal innføres kostnadskontroll på løsningen. Pris og kvoter kan bestemmes på skriver, person,
gruppe eller prosjektnivå. Det er også mulighet for nettbasert betaling for utskrift.

Statistikk

Detaljerte rapporter på skrivernivå kan bestilles. Derimot vil ikke NTNU IT produsere rapporter som bryter med personvern.

Det kan lages statistikk på brukernivå, for klagesaker. Slike rapporter krever godkjenning fra den aktuelle brukeren.

Krav

 • Kunden er selv ansvarlig for innkjøp og drift av selve skriveren.
 • Kunden er ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr på skriveren. Dette skjer i samråd med NTNU IT. (Kortlesere m.m)
 • Kunden er selv ansvarlig for å behandle klager på kvoter o.l.
 • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt
  og ikke planlagt.

Hvordan komme i gang?

Bestilles ved å kontakte Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller telefon 73 59 15 00.

Gratis for enheter som har rett på rammefinansierte tjenester. (Betales av NTNU sentralt via rammefinsiering). Enheter som ikke
har rett på rammefinansierte tjenester betaler en årlig avgift pr. tilkoblet skriver.


Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret