Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse Klientdrift - Datasal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

1      Beskrivelse

ITEA drifter datasaler med PCer og nettverksskriver som et tilbud til studenter ved NTNU.

Enkelte av datasalene benyttes til avvikling av eksamen. Datasalene kan i tillegg benyttes i undervisningssammenheng eller til kurs under den forutsetningen at ledige plasser kan benyttes av øvrige studenter.

Dekkes av driftsprisen:

a)      Innkjøp, programoppsett, utplassering og vedlikehold av PC-er og eventuell skriver

b)      Utskifting av utstyret etter endt levetid

c)      Fysisk tyverisikring

d)     Vedlikehold av driftsdokumentasjon

e)      Vedlikehold av standardoppsett for alle saler og 3 eksamensoppsett og eksamensbrukere for de salene som kan benyttes til eksamen.

f)       Feilretting på maskinvare og standard programvare

g)      Daglige ettersyn (”salrunder”)

h)      Drift og vedlikehold av nødvendige systemer for automatisering av programvare installasjon.

i)        Automatisk oppdatering av programvare og viruskontroll

j)        Lagerføring av papir og tonerkasetter

k)      Innlegging av eksamensoppsett etter bestilling fra sentraladministrasjonen

l)        Innlegging av standardoppsett etter eksamen eller kurs

Fakturerbar tilleggstjeneste:

m)    Installasjon av, og feilsøking på ustandard programvare

Utfyllende beskrivelser

Punkt a) Innkjøp, programoppsett, utplassering og vedlikehold av PC-er og eventuell skriver

ITEA avgjør fra gang til gang hvilket utstyr som skal benyttes på datasalen. Kun samme type PC benyttes på samme datasal, mens samme type skriver på alle datasalene er hovedregelen.. PC-ene settes opp med standard programvare.

Punkt b) Utskifting av utstyret etter endt levetid

Garantitiden for PC-ene og skriverne er 3 år eller 1 million utskriftsark. PCene drives etter garantitidens utløp inntil hele salen byttes ut. Normal levetid for PC-ene er 3-4 år, for skriverne 3 år.

Punkt e) Vedlikehold av standardoppsett for alle saler og 3 eksamensoppsett og eksamensbrukere for de salene som kan benyttes til eksamen.

Normal endring av programvaretilbudet gjennomgås to ganger hvert år. Fristene for å melde inn ønsker/behov er henholdsvis 1. oktober for den utrullingen som foretas 1. februar, og 1. april for den utrullingen som foretas 1. august. Programmer som ønskes tatt inn, må gi generell nytte for foreleserne. ITEA avgjør hvilke program som legges inn, og sørger for at lisenskravene overholdes.

Det er i hovedsak salene Vegas og NTNU Videre som benyttes til eksamen, men det finnes eksamensoppsett for alle salene utenom Kalahari som kan reserveres eksklusivt til kurs. Bestilling av eksamensoppsett og administrator-rettigheter må sendes til ITEA minst 6 arbeidsdager før salen skal tas i bruk. Dersom bestillingsfristen ikke overholdes, kan en ikke regne med at endringen kan gjennomføres i tide.

Liste over gjeldende standard dataprogram:

http://www.itea.ntnu.no/tjenestekatalog/datasaler/

Det er laget tre ulike oppsett for eksamen:

  • Bruker har full nettforbindelse til andre maskiner, samt til skriver
  • Bruker har bare tilgang til skriver via datanettet.
  • Bruker har bare HTTP nettforbindelse for web-surfing, samt tilgang til skriver.

Punkt m) Installasjon av, og feilsøking på ustandard programvare

Det er mulig for forelesere å få administrator-rettigheter for selv å legge inn nye program. ITEA må få bestilling på dette minst 3 arbeidsdager på forhånd. Forelesere må være oppmerksom på at standardoppsettet vil kunne bli lagt inn og overskrive det nye programmet som en del av feilrettingen. Det gis ikke varsel om slike reinstallasjoner.

Begrensninger i tjenesten

Studenter kan ikke nektes adgang til ledige datasal-PC-er selv om datasalen benyttes til undervisning.

All installasjon og spesialtilpasninger foretas normalt av de som låner salen og det kan ikke påregnes støtte ved eventuelle feil knyttet til spesialtilpassingene.

2      Kundens forpliktelser

Kunden må bestille endringer innen oppsatte frister.

3      Mål for tjenestenivå

  • Minimum 90 % av PC-ene på datasalen skal til enhver tid fungere
  • Skriver skal være fylt med papir om morgenen
  • Avtale med maskinvareleverandør skal sikre at reparasjoner normalt utføres neste arbeidsdag.

4      Prising

Tjenesten er rammefinansiert og prises pr. år pr. datasal.

Fakturerbare tilleggstjenester faktureres bestiller etter medgått tid. Dette gjelder også hastebestillinger av programendringer utenom de normale fristene (se pkt. 1e), eller hvis ustandard programvare forstyrrer normal undervisning. Bestiller vil bli fakturert.