Child pages
 • TIA
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

Rask, konsistent og sikker tilgang til NTNU sine grunnlagsdata.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede
 • besøkende

Fordeler og hovedegenskaper

Ved hjelp av et API kan man bygge tjenester for tilgang til data fra mange kilder.

Tjenesten gir i tillegg tilgangskontroll og sporbarhet,

Data hentes fra ulike kildesystemer brukt ved NTNU, som normaliseres, sammenstilles og
tilbys inn i et NTNU api, der tjenester kan bygges iht. hva konsument har behov for.

Krav

Tilgjengelige data er til enhver tid begrenset av hvilke kilder som er tilknyttet arkitekturen.

Kildeeier bestemmer hvilke kildedata det er aktuelt  tilby under de gitte forutsetninger.

Pr dags dato er ikke autorisasjon på personnivå implementert.

Tjenesten er ikke ansvarlig for kvaliteten på datagrunnlaget.

Bruk informasjonen skal være  iht. de regler og rettigheter som til enhver tid er gitt.

Hvordan komme i gang?

Hvis man ønsker tilgang til NTNU-data kan man sende en bestilling til orakel@ntnu.no.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret