Child pages
  • Skranketjenesten - Orakel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva Skranketjenesten er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er 
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

Orakeltjenestens skranketjeneste for personlig oppmøte

Gir brukerstøtte for Studenter ved NTNU.

 (Skranketjenesten ved Kunnskapsenteret, Øya, betjener også HiST studenter)

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten er representert ved skranker i

  • Sentralbygg II, 2.etg – Åpningstid man-fre 10:15-16:00
  • Dragvoll, Bygg 8, nivå 5 – Åpningstid man-fre 08:00-16:30
  •  Øya –Kunnskapssenteret, 2.etg – Åpningstid man-fre 10:00-14:00

 

Tjenesten er sommerstengt fra medio juni og åpner igjen siste uke i juli på Dragvoll og første uke i august på Gløshaugen

Rutinesaker (Faste saker)

● Salrunder

● Distrubusjon av programvare (Matlab, SPSS, Endnote, osv)

● Installasjon av programvare

● Oppsett av Eduroam på PC-­er, Macer, Pader og mobiler

● Oppsett av utskrift på egen maskin

● For utvekslingsstudenter: Ved semesterstart kommer de innom for å aktivere brukerkontoen og for å signere IT-­reglementet.

 

Skranketjenesten bistår ved følgende problemer:

● Få treige PC-­er til å bli raske igjen

● Reinstallasjon av operativsystem

● Diverse applikasjonsstøtte

● Gjenopprette slettede filer

● Hjelp med ustabile drivere

● Diverse problemer med smarttelefoner og nettbrett

● Feilsøking ved problemer med utskrift

● Fjerning av virus

● Hjelpe brukere med tilgangsproblemer på kundesenter

● Problemer med nettverksområder

● Oppsett av systemer Git, SVN på gruppeområdet

● Hjelp til å komme igang med systemer som farm, kundesenteret, romreservasjon og lignende

● Fikse lisensproblemer i programmer som Matlab og NX (vi har i utgangspunktet ikke

support på NX, men får mange henvendelser om det)

● Diverse annen feilsøking (for eksempel problemer med systemtilganger.)

4. Begrensninger i tjenesten

 Ingen begrensninger utover det som er beskrevet over

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 

6. Mål for tjenestenivå

 

7. Prising

Skranketjenesten finansieres via rammemidler fra NTNU, og er gratis i bruk for alle studenter ved NTNU.

HiST kan faktureres for HiST-studenters bruk av skranken ved Kunnskapssenteret, dersom dette ses nødvendig.