Child pages
  • Sende dokumenter til iPad
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Sende dokumenter til IPad er.

2. Om Sende dokumenter til iPad

Denne tjeneste gjør det mulig å sende dokumenter direkte til iPad'er. Dokumentene åpnes da i Appen PDF Expert Enterprise.
Det er kun autoriserte brukere som får sende dokumenter. Dette er en skytjeneste noe som medfører at det 
ikke kreves noen infrastruktur ved NTNU. Tjenesten leveres av ATEA med underleverandør www.readdle.com

For å sende dokumenter til andre iPad'er må autoriserte brukere logge inn på tjenesten hos www.readdle.com
via en nettleser. Dokumenter kan da sendes til de brukerne som har lisenser og installert PDF Expert Enterprise

PDF Expert Enterpise på iPad lastes ned fra Appstore og "appen" er inkludert i prisen i den sentrale lisensen.
Brukeren må  ikke betale for å få installert "appen." 

 

3. Begrensninger i tjenesten

  • Er kun tilgjengelig for ledelsen ved NTNU sentralt og for ledelsen ved fakulteter/enheter.
  • Brukeren må ha bruker i Apple Appstore
  • Lisensene er personlige (knyttet til personlig e-postadresse) og kan bare være installert på en enhet.  

4. Kundens forpliktelser/ansvar

Melde fra til NTNU IT ved øking eller minsking av lisenser

Lisensavtalene løper ett år og vil faktureres etter bestillingen.

 

5. Mål for tjenestenivå

Tjenestenivåene til Readdle

https://enterprise.readdle.com/sla

https://enterprise.re addle.com/terms 

 

6. Prising

Det er en lisens per bruker per år, avrop en gang i året for den samlede avtalen. 

Lisensprisen finner man her.