Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her kommer rutiner og oppskrifter for hvordan man håndterer tjenestebekrivelser

Beskrivelse av hvordan NTNU IT beregner timeprisen
Hvordan opprette en tjenestebeskrivelse.
Utredninger av opprettelse eller endring av tjenester
  • No labels