Child pages
  • Retningslinjer for bruk av Wiki-hotell
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Retningslinjer for NTNU Wiki-hotell

Målgruppen for NTNU Wiki-hotell er enheter eller grupper ved NTNU (f. eks. institutter, fag, avdelinger, seksjoner, studentforeninger m.m) som har et behov for å dele/samarbeide om informasjon.

Det er en forutsetning at wikien benyttes til NTNU-relatert informasjon. Tjenesten vil ikke bli åpnet for enkeltpersoner i første omgang.

All bruk av NTNU Wiki-hotell skal være i henhold til de til enhver tid gjelende retningslinjer for bruk av IT ved NTNU (IT-reglement m.v.). Publisering av informasjon i en Wiki skal være i henhold til retningslinjer for eksternweb.

Den enkelte wiki-eier er redaktøransvarlig for sin Wiki. NTNU IT forbeholder seg retten til å stenge ned Wiki-er som ikke holder seg innenfor de vedtatte rammer.

Det gis mulighet for å gi eksterne brukere tilgang til de ulike wikiene. Dette gjøres på den måten at wiki-administrator sender en kommaseparert fil (.csv) til Orakel. Formatet på filen skal være som følger:

e-postadresse,passord(dummy),e-postadresse,fullt navn

ola.k.nordmann@ntnu.no,passord, ola.k.nordmann@ntnu.no,Ola Kåre Nordmann

Av dette følger at e-postadresse er brukernavn. De eksterne brukerne får passord tilsendt ved å trykke på linken ”Forgot password” i påloggingsbildet. Disse brukerene må gis tilganger til wikiene som enkelt brukere.

Det er wiki-administrator sitt ansvar å sørge for at disse brukerne forholder seg til NTNU sine retningslinjer for bruk av IT. Når en slik bruker blir tatt i bruk, har brukeren implesitt godtatt IT-reglementet ved NTNU. NTNU IT forbeholder seg retten til å stenge ute brukere som bryter disse retningslinjene

  • No labels