Child pages
 • Rapprd
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenesekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Rapprd er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet
er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Rapprd

Rapprd er en løsning for kjøring av rapporter fra økonomisystemet.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten leverer etablering og drift av den nødvendige plattform for å kjøre Rapprd-applikasjonen. Dette omfatter både maskinvare
og programvare. Tjenesten sørger for at plattformen overvåkes, holdes sikkerhetsoppdatert og om nødvendig viruskontrolleres.

Deltjenester som dekkes av driftspris

 • Maskinhall
 • Tjenerdrift
 • Lagring
 • Sikkerhetskopiering
 • Databasedrift
 • Drift webserver/applikasjonsserver

Maskinhall

Denne deltjenesten gir tilgang til at de benyttede tjenerne kan stå i en av NTNU IT sine maskinhaller. Disse hallene har følgende
fasiliteter:

 • Kjøling
 • UPS
 • Generatorstrøm
 • Tilgangskontroll

Tjenesten leverer en priskomponent til totaltjenesten. Prisen regnes som plasser i tjenerskap (U). Ytterligere beskrivelse av
tjenesten finner man her.

Tjenerdrift

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for tjenerdrift.

Lagring

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for lagring.

Sikkerhetskopiering

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for sikkerhetskopiering. Alle databaser blir det tatt online sikkerhetskopi av.

Databasedrift - Oracle

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for Databasedrift - Oracle.

Drift webserver/applikasjonsserver

NTNU IT drifter nødvendige webtjenere og applikasjoner for løsningen.

4. Begrensninger i tjenesten

Det er ingen begrensninger i tjenesten utover de som allerede er beskrevet.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 • Varsle NTNU IT om endringer som foretas på applikasjonen som kan påvirke driften av plattformen
 • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt
  og ikke planlagt.
 • Kunden er selv ansvarlig for avtalene med applikasjonsleverandøren. NTNU IT har ikke ansvar for feil i selve applikasjonen

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

Tjenesten prises med et fast beløp pr. år. Alle deltjenestene leverer kostnadselementer til tjenesteprisen.