Child pages
 • Programfarm
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programfarm er en tjeneste for å gjøre en stor menge programmer tilgjengelig for alle. Dette gjelder alt fra
standard windows-programmer som Office-pakken, til administrative systemer, til mer spesialisert programvare
for statistikk og analyse.

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Tjenesten gir tilgang til mange Windows-programmer - uten å ha dem installert på din egen maskin. Dette er
spesielt nyttig om du sitter på en ikke-Windows maskin.

Tjenesten er sentralfinansiert og som sådan er det ingen kostnader forbundet med å bruke den.

Tjenesten er designet for å være fleksibel og skalerbar. 

En oversikt over hvilke programmer som er tilgjengelig i løsningen finner man her: Liste over programvare

Det er mulig å få lagt inn annen programvare enn den som NTNU IT tilbyr. En slik innlegging bestilles ved å
sende e-post til Orakeltjenesten.

Krav

Programfarm er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU som har konto i
domentet win.ntnu.no.

Hvis man ønsker innlagt annen programvare må man ha en lisensavtale for den programvaren

Det er satt begrensninger på hvor lenge man kan være koblet opp mot løsningen uten at man aktivt benytter
programmet. Denne grensen er satt til 24 timer.

Hvordan komme i gang?

Hvordan man kan komme igang med tjenesten finner man på denne linken.

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Programfarm

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Bygg 8, nivå 4
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret