Child pages
  • Prismodell
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prismodellen for Web-hotell er som følger:

Grunntjenesten koster pr 1/10-2010 2000,-
I tillegg kommer oppstartskostnaden som er medgått tid for installajonen av applikasjonen på web-hotellet.

Tjenesten har i tillegg to opsjoner som kan bestilles hver for seg. Det er ingen avhengighet mellom dem.
Opsjon 1: Tilgang til MySQL-database koster pr 1/10-2010 2000,-
Opsjon 2: Tilgang til å kjøre som egen bruker koster pr 1/10-2010 2000,-

  • No labels