Child pages
 • Organisasjonstjenesten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

Administrasjon og tilgjengeliggjøring av organisasjonsdata for NTNU (nåværende, planlagt og historisk struktur)

Hvem er tjenesten for

 • IT-personell
 • Systemeiere
 • Studenter (lese)
 • Ansatte (lese)

Fordeler og hovedegenskaper

Tilgang til autorative data om NTNU sin formelle organisasjonsstruktur. Dette gjelder for nåværende, historisk og planlagt struktur.

Grensenitt for administrasjon og lesning av orgnisasjonsstrukturen.

Krav

Bruk av data skal godkjennes av dataeier, i dette tilfellet Systemeier Oddvar Åmot

Hvordan komme i gang?

Kontakt Orakel-tjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

1 Comment

 1. Det jobbes med å få på plass tjenester, der man kan se Randsoner og evt flere nivå av organisasjonen, dvs uformelle enheter og deres tilknyttning opp mot det formelle NTNU.

  Løsningen støtter at flere tjenester kan bestilles på sikt, for å knytte eksempelvis ansatte, fag, forskningsgrupper etc opp i mot organisasjonensstrukturen.