Child pages
  • Notat - Valgapplikasjon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NTNU IT har i flere år hatt en manntallsbasert valgapplikasjon. Denne blir benyttet av enheter ved NTNU (som er primærkunden), men også av flere andre organisasjoner inne UH-sektoren. Hvis vi lager en robust og god tjeneste rundt denne aplikasjonen vil det være mulig på sikt å tilby den for hele sektoren.

Tjenesten, slik den framstår i dag, er ikke tilstrekkelig robust til å gå ut bredt for å selge tjenesten. Det må derfor legges et løp for hvordan vi skal få tjenesten opp på et slikt nivå.

Slik jeg ser løpet nå, må vi gjennom følgende steg for å gjøre tjenesten robust nok slik at vi kan gå ut aktivt å selge den både internt og eksternt.

1. Må så fort som mulig få beskrevet tjenesten slik som den er i dag, og få laget en kalkyle. (15/9 - HBK, Trond Kandal, Samson?)

2. Sette opp et målbilde for hvordan vi ønsker at tjenesten skal framstå og hvordan vi ønsker å markedsføre den. Her vil det vel også være naturlig å se på markedspotensiale. (HMG, SS, HBK, TJ, TK)

3. Identifisere, kvantifisere og prioritere de arbeidsoppgavene som trenger å gjøres for å flytte tjenesten fra pkt 1 til pkt 2. (HBK, TK, SW?)

4. Utføre de prioriterte aktivitetene. (Herunder: Markedsplan, dokumentasjon, rutiner, driftsmiljø, versjoner av sw, håndtering av eksisterende kunder, opplæringsplan.... m.m.) (TBA (To be anonced))

5. Release av ny versjon av tjenesten.

Framdriften for dette løpet vil selvfølgelig være begrenset av tilgjengeligheten for de ressursene som er nødvendige for å få arbeidsoppgavene gjennomført. Framdriften vil også være påvirket av de ulike kundenes behov for at tjenesten er stabil og driftssikker mens valgene deres pågår. Det vil vel også være naturlig at saken er innom ledermøtet, i alle fall mellom pkt 3 og 4.

  • No labels