Child pages
  • Maskinhall
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Maskinhall er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i
praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som
vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om Maskinhalltjenesten

Maskinhalltjenesten gir tilgang til å plassere IT-utstyr i en av NTNU IT sine maskinhaller. NTNU IT sine
maskinhaller er utstyrt for å kunne levere høy grad av oppetid for det utstyret som blir plassert der.

3. Innhold i tjenesten

NTNU IT har tre maskinhaller hvor man kan leie plass.

Maskinhallene har både vanlig strøm (byggstrøm) og reservestrøm (aggregat/UPS). Alle rack er kablet opp med
byggstrøm og reservestrøm. Alle maskinhallene har tilstrekkelig kjølekapasitet (både sentral kjøling og
romkjølere). Adgangskontroll med alarm, brannalarm med tidlig røykdeteksjon, fuktfølere og temperaturvakt som
overvåkes av sentral driftskontroll (Driftsavdelingen).

Variasjoner av tjenesten

a)      Leie av plass (U)

b)      Leie av hele rack

c)      Assistanse

Tjenestene bestilles ved å kontakte Kundeansvarlig i Kundesentret hos NTNU IT.

a) Leie av plass (U)
Denne variasjonen av tjenesten tillater leie av den spesifikke plassen som enheten trenger. All plass i maskinhall
regnes og prises i U (Rack unit 44.45 mm). Enheten blir montert i et rack i en av våre maskinhaller, og nyter godt
av våre fasiliteter med hensyn på strøm, reservestrøm og kjøling.

Adgang til maskinhallen gis normalt sett i følge med personell fra NTNU IT, og i prisen er det innkalkulert 5
besøk i året.

I forbindelse med plassering av enheten hos oss, vil det inngås en avtale som blant annet regulerer hvem som
har adgang, hvordan adgang skal gjennomføres og hvor ofte man kan få adgang til maskinhallen.

Det forutsettes at vanlig drift av enheten fortas ved hjelp av verktøy for ekstern tilgang (Remote desktop eller
lignende).

b) Leie av rack

Hvis man ønsker å plassere et større antall enheter så kan man leie hele rack. Tjenesten er ellers som
beskrevet i punkt a.

c) Assistanse

Denne deltjenesten tilbyr assistanse og rådgiving knyttet til de fagområdene som tjenesten berører.

Krav til utstyr

Tjenesten gjelder kun for utstyr som er ment for rackmontering.

Utstyr som skal settes inn i maskinhall skal ha 2 strømforsyninger.

Utstyr som skal settes inn i maskinhall skal ha redundant nettverksgrensesnitt.

Kravene om redundant strømforsuning og nettverktilgang er slik at NTNU IT kan vedlikeholde på strøm-
forsyning og nettverkskomponenter uten at dette medfører nedetid for kundene.

Hvis man skal plassere blade-chassis i maskinhall må man leie et helt rack. Dette på grunn av bruk av strøm
og kjøling.

4. Begrensninger i tjenesten

Nye avrop på tjenesten forutsetter at det er tilgjengelig kapasitet i maskinhallene.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Det er kundens ansvar å drifte de enhetene som er plassert i NTNU IT sine maskinhaller.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenestenivået reguleres i SLA-avtalen.

7. Prising

Prismodellen er under revidering og vi kommer tilbake med mer info så snart denne revisjonen er ferdig.