Child pages
  • Lync - gammel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva Lync er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

Tjenesten Lync er en samhandlingsløsning for NTNU, som gir brukere muligheter til å kommunisere og samhandle både med andre på NTNU og ansatte ved andre bedrifter som benytter Microsoft Lync

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten Lync baserer seg på produktet Lync fra Microsoft

Tjenesten Lync inkludere

  • å sende og motta lynmeldinger
  • å dele lyd/samtaler, bilde og programmer
  • visning av «tilstedeværelse/ statusinformasjon»
  • gjennomføring av elektroniske møter
  • ringe og motta telefonsamtaler

Lync kan benyttes fra PC, mac, nettbrett og smarttelefon så lenge klient er installert på enheten. Tilleggsutstyr som headsett og kamera vil være nødvendig for å få utbytte av tjenesten. Dette må skaffes av den enkelte gjennom NTNUs innkjøpsavtaler.

For å kunne bruke Lync-klienten som «telefon», kreves i tillegg telefonabonnement fra NTNUs telefontjeneste.

4. Begrensninger i tjenesten

For å kunne kommunisere med bedrifter utenfor NTNU må bedriftene ha åpnet for ekstern kommunikasjon

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 

6. Mål for tjenestenivå

 

7. Prising

Tjenesten Lync finansieres via rammemidler fra NTNU. Ved bruk av Lync-klient som telefon vil det i tillegg påløpe avgift for telefonabonnement.