Child pages
 • Kerberos
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen


Kerberos er et autentiseringsverktøy for datamaskiner i et nettverk.

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Pålogging unix/linux maskiner

Autentisering ved sending av SMTP-e-post

Krav

Må være registrert som bruker ved NTNU.

Hvordan komme i gang?

Alle som har fått bruker ved NTNU bruker denne tjenesten i større eller mindre
grad. Det er en underliggende tjeneste man ikke kan bruke direkte som sluttbruker.

Lokal IT som ønsker å benytte tjenesten sender bestilling til orakel@ntnu.no

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret