Child pages
 • Datavarehus - NTNU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Datavarehus - NTNU er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler
(SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om Datavarehus - NTNU

Tjenesten skal levere forespurte virksomhetsdata på en form som gjør dem egnet for analytisk prosessering, og i minst mulig grad
avhengig av hvilke BI-verktøy som benyttes for analyse og rapportering.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten består av følgende:

 • Bistå forretningssiden innen behovsanalyse og kravspesifisering av IT-leveransene innen virksomhetsstyring gjennom
  spesialkompetanse innenfor datavarehus-arkitektur.
 • Bistå forretningssiden med kostnadsanalyser og risikovurdering av forretningsbehov for å kunne estimere gevinstpotensialet
  av å realisere forretningsbehovet (Return On Investment), slik at en kan sikre kvalifiserte prioriteringer av hvilke behov som skal
  realiseres til enhver tid («høste lave frukter»).
 • Tilby en produksjonslinje som basert på krav fra forretningssiden leverer forespurte virksomhetsdata på en form som gjør dem
  egnet for analytisk prosessering, og i minst mulig grad avhengig av hvilke BI-verktøy som benyttes for analyse og rapportering,
  herunder:
  • Etablere/vedlikeholde dimensjonsmodeller for datavarehus
  • Støtte ETL-prosesser som henter rådata fra kildene (E), bearbeider disse ift. forretningens behov, nedfelt i kravspek. (T),
   og lagrer de som dimensjonsmodeller i datavarehuset.
  • Staging av kildedata.
  • Etablere og vedlikeholde views som utgjør «kontrakten» mellom analyseverktøy og datavarehuset.

IT-infrastruktur

Figuren nedenfor viser en overordnet skisse av IT-infrastrukturen i løsningen. 

Forklaring til figuren:

Figuren er delt inn i 4 lag:

 • Datakilder - Dette laget omfatter alle kilder som bidrar med data inn i NTNUs virksomhetsstyringsplattform.
  Dette omfatter både interne og eksterne kilder i ulike formater.
  Eksempler på kilder:
  • PAGA
  • FS
  • Cristin
  • Maconomy
  • SFP-fila
  • Geografidata fra «skyen» (cloud)
 • TIA (Tjeneste Integrert Arkitektur) - Tjenestelag som tilbyr uthenting og integrasjon av data. Dette laget skaper
  et «galvanisk skille» mellom kildelaget og konsumentene av data på oversiden av TIA-laget. I første versjonen
  av tjenesten hentes data direkte fra kildene.
 • Mellomlager - Dette laget inneholder essensen av virksomhetsstyring og danner en felles (enterprise) plattform
  for virksomhetsdata hvor data er knyttet sammen på tvers av kilder og forretningsområder hvor det er behov for
  det. Historikk og metadata knyttet til informasjonen håndteres også i dette laget.
 • Presentasjonslag / BI-verktøy - Representerer presentasjonslaget for virksomhetsstyring. Dette kan i prinsippet være alt fra Excel-ark
  til avanserte BI-verktøy som IBM Business Intelligence og Microsoft Business Intelligence.

4. Begrensninger i tjenesten

Det er ingen begrensninger i tjenesten utover det som er beskrevet ovenfor.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 • Kunden har ansvar for å forvaltning, vedlikehold og drift av BI-verktøy.
 • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid,
  både planlagt og ikke planlagt.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenesten skal effektivt levere data med god kvalitet.

7. Prising

Tjenesten er rammefinanisert, det vil si uten kostnad for NTNU-enheter.