Child pages
  • Databasedrift - Oracle
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Databasedrift - Oracle er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Databasedrift - Oracle

Tjenesten Databasedrift - Oracle gir tilgang til maskinvare og kompetanse for drift av Oracle-databaser.

3. Innhold i tjenesten

Tilgang til Oracle-infrastruktur

NTNU IT kan tilby tre ulike typer infrastruktur. Kravene som kunden har til pris, robusthet og innflytelse på miljøet avgjør hvilken type
infrastruktur som velges.

De tre typene infrastruktur er:

  • Databasehotell
  • Frittstående database
  • Klustret database
Databasehotell

Hvis man har en enkel applikasjon så vil løsningen ofte være å benytte databasehotell. De kravene applikasjonen stiller til databasen
vil avgjøre om den kan plasseres her.

Momenter med løsningen:

(plus) Enkelt å sette opp
(plus) Pris
(minus) Maskinvare deles med andre
(minus) Ingen innflytelse på skedulert nedetid
(minus) Tilbyr kun standard gjennoppretting
(minus) Feilsøking kan være kompleks

Frittstående database

Hvis man har en mer kompleks applikasjon og/eller stiller krav til innflytelse på nedetid, gjennoppretting, oppgraderingstidspunkt o.s.v. så
vil løsningen være å benytte frittstående database.

Momenter med løsningen:

(plus) Maskinvare deles ikke med andre kunder
(plus) Mulighet til å ha innflytelse på skedulert nedetid
(plus) Mulighet for spesialtilpasset gjenoppretting
(plus) Sjelden kompleks feilsøking
(minus) Middels lang leveransetid
(minus) Pris
(minus) Skalerer dårlig

Klustret database

En klustret database innebærer at databasen er fordelt på flere fysiske tjenere/servere.

Momenter med løsningen:

(plus) Maskinvare deles ikke med andre kunder
(plus) Mulighet til å ha innflytelse på skedulert nedetid.
(plus) Mulighet for spesialtilpasset gjenoppretting
(plus) Løsningen er skalerbar
(plus) Robust løsning
(minus) Kompleks installasjon
(minus) Pris
(minus) Kompleks feilsøking
(minus) Fordel at applikasjonen er skrevet for klustring

Støtte til valg av infrastruktur

NTNU IT hjelper kunden med å velge den infrastrukturen som best mulig oppfyller de krav som applikasjonen/kunden stiller til databasen.

Proaktiv drift av databasen

NTNU IT benytter seg av Oracle sine egne driftsverktøy for overvåkning av databasene. Sammen med gode rutiner for endringer, uttesting
og oppdatert programvare sørger dette for en proaktiv drift.

Oppdatering av programvare koordineres mot operativsystemet sine oppdateringer, for å minimere servicevinduet.

Sikkerhetskopiering

NTNU benytter Oracle sine egne verktøy for sikkerhetskopiering. Sikkerhetskopiene arkiveres på en annen lokasjon enn databasene.

4. Begrensninger i tjenesten

Eventuelle begrensninger i tjenesten reguleres i tjenesteavtalen.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

  • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og
    ikke planlagt.
  • Kunden må varsle om endringer i applikasjonen som kan påvirke driften av databasen.
  • Kunden har ansvaret for de konsekvenser endringer i applikasjonen får for databasen.

6. Mål for tjenestenivå

Tjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider.

7. Prising

Det utarbeides en årspris for hver enkelt database.

Rådgiving faktureres etter medgått tid til gjeldene timepris (Timeprisen til den part som utfører rådgivingen).