Child pages
 • AD
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

 

AD (Active Directory) er Microsoft sin katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter, og ressurskontroll.
AD brukes til autentisering av maskiner og brukere mot windows-domenet. Gjennom AD har man også
muligheter for å administrere maskiner, kjøre script og tilpasse lokale oppsett.

Hvem benytter tjenesten

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Viktig del av brukeradministrasjonsløsningen ved NTNU.

Brukes til utrulling av programvare og konfigurering av datamaskiner (Windows)

Krav

Må være registrert som bruker ved NTNU.

Hvordan komme i gang?

Alle som har fått bruker ved NTNU bruker denne tjenesten i større eller mindre
grad. Det er en underliggende tjeneste man ikke kan bruke direkte.

Hvis man ønsker å melde maskiner inn i AD, kontakt Lokal IT


Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret