1. Fakultet

Skriv en funksjon, «fakultet», som tar inn et tall og finner fakultet av tallet ved bruk av rekursjon.

2. Fibonacci

Fibonacci tallene er definert rekursivt på følgende måte:

F1 = 1
F2 = 1
Fn = F(n-1)+F(n-2)

Skriv en funksjon, «fib», som tar inn n og finner det n’te fibonacci-tallet. Tegn også opp alle funksjons-evalueringene som gjøres når fib(5) kjøres.

 

3. Pascals trekant

Skriv en funksjon som finner den n’te raden av pascals trekant ved bruk av rekursjon. De første seks radene i pascals trekant vises i bildet under.

4. Palindrom

 

Et palindrom er et uttrykk som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre. Skriv en rekursiv funksjon, «palindromTest» som tar inn en streng og returnerer True dersom det er et palindrom og False ellers.

 

5. Exponent

Skriv en funksjon, «exponent», som tar inn et positivt heltall og opphøyer 10 i tallet ved hjelp av rekursjon.

 

 

  • No labels