Child pages
  • Piazza
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart


Bruk piazza for å få rask hjelp, til alles nytte!

 

Ikke registrert deg?

Gå inn på http://piazza.com

og trykk på ’Sign up’


Allerede registrert deg?

 Gå inn på http://piazza.com

og still spørsmål!


For Matlab

[Piazza2014] [Piazza2015 [Piazza 2016]


For Python

[Piazza2014] [Piazza2015] [Piazza 2016]


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no 

  • No labels