Child pages
 • Kontaktinformasjon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart


Epost-adresser

 • Tekniske tilbakemeldinger om websidene, rapporter om feil eller mangler ved øvinger, henvendelser som gjelder fordeling av grupper eller spørsmål til de ansvarlige for kollokviene:
  itgk-undass@idi.ntnu.no
 • Andre spørsmål:
  itgk-vitass@idi.ntnu.no

Når du sender mail, husk å legge ved navn og brukernavn så vi lettere kan hjelpe deg

Fagstab

Forelesere

TDT4110 - Python:

 • Terje Rydland
 • Yngve Dahl
 • Børge Haugset

TDT4105 - MATLAB:

 • Anders Christensen, kontakt: webside.


TDT4127 - Python og Numerikk:

 • Torbjørn Ringholm

Vitasser

Vitassene kontaktes på itgk-vitass@idi.ntnu.no.

Undasser 

Undassene kontaktes på itgk-undass@idi.ntnu.no, eller finnes på drop-in lab.

Studasser

Vi har rundt 120 læringsassistenter. Læringsassistentene veileder studentene både på drop-in lab og i gruppeøvingstime.

 Referansegrupper

For hver linje blir det opprettet referansegrupper. Disse skal ha møter med faglærerne for å gjøre faget bedre, det gjelder øvinger, forelesninger og lignende.

Her kan du finne personer i referansegrupper for din studieretning. Du kan sende epost ved å legge til @stud.ntnu.no etter brukernavn;

 

M1 Anders P1 Børge P2 Yngve P3 Børge P4 Terje N1 Torbjørn 
MBIOT5 BFY BIT BFON MTING   
MTENERG BKJ MTDT BMUST MTMART   
  BMAT 

MTIØT

(DK)

 MLREAL MTPROD   
  MMEDIE MTTK MTDESIG MTTEKGEO   
  MTFYMA   MTKOM MTPETR   
  MTKJ   MTMT 

MTIØT

(EM, MART, PUP)

   
  MTNANO   MTELSYS     
      MTBYGG     
RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER 
            

 

Se også info om referansegrupper fra IME

Hvis du har noen innspill til faget kan du sende en e-post til et medlem av referansegruppene (epostadressen er brukernavnet fra tabellen med @stud.ntnu.no etter seg).

 

 • No labels