Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Epost-adresser

Når du sender mail, husk å legge ved navn og brukernavn så vi lettere kan hjelpe deg

Fagstab

Forelesere

TDT4110 - Python:

  • Terje Rydland
  • Yngve Dahl
  • Børge Haugset

TDT4105 - MATLAB:

  • Anders Christensen, kontakt: webside.


TDT4127 - Python og Numerikk:

  • Torbjørn Ringholm

Vitasser

Undasser 

Undasskontoret

Se når undasskontoret i 3. etasje på P15 er bemannet her.

Studasser

Vi har 120 læringsassistenter som hver får tildelt en gruppe med studenter. Læringsassistentene veileder gruppene sine (og andre) på datasal, og godkjenner øvinger for sin egen gruppe.

 Referansegrupper

For hver linje blir det opprettet referansegrupper. Disse skal ha møter med faglærerne for å gjøre faget bedre, det gjelder øvinger, forelesninger og lignende.

Her kan du finne personer i referansegrupper for din studieretning. Du kan sende epost ved å legge til @stud.ntnu.no etter brukernavn;

 

M1 Anders P1 Børge P2 Yngve P3 Børge P4 Terje N1 Torbjørn 
MBIOT5 BFY BIT BFON MTING   
MTENERG BKJ MTDT BMUST MTMART   
  BMAT 

MTIØT

(DK)

 MLREAL MTPROD   
  MMEDIE MTTK MTDESIG MTTEKGEO   
  MTFYMA   MTKOM MTPETR   
  MTKJ   MTMT 

MTIØT

(EM, MART, PUP)

   
  MTNANO   MTELSYS     
      MTBYGG     
RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER RAPPORTER 
            

 

Se også info om referansegrupper fra IME

Hvis du har noen innspill til faget kan du sende en e-post til et medlem av referansegruppene (epostadressen er brukernavnet fra tabellen med @stud.ntnu.no etter seg).

 

  • No labels