Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ordinær Eksamen (Desember 2018)

  • Eksamensdato kommer utover sommeren.
  • Se studieavdelingens eksamensplan (Matlab, Python, Numerikk)  for mer info om sted.
    • Avholdes blant annet i Sluppenvegen 14 og Jonsvannsveien 82
  • 4 timer (09:00-13:00)
  • Eksamen foregår i år digitalt på datamaskin i Inspera.
  • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
    • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS eller Citizen SR-270X

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamensett. Hva som er relevant avhenger av om du har Matlab eller Python, så velg derfor riktig parallell.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum.

Konte-Eksamen (August 2018)

  • No labels