Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ordinær Eksamen (Desember 2017)

 • Eksamensdato 12.12.2017.
 • Se studieavdelingens eksamensplan for mer info om sted.
  • Avholdes blant annet i Trondheim Spektrum (sal D, F, m.fl)
 • 4 timer (09:00-13:00)
 • Eksamen skal løses på papir, ikke på datamaskin.
 • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
  • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS eller Citizen SR-270X

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamensett. Hva som er relevant avhenger av om du har Matlab eller Python, så velg derfor riktig parallell.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum.

Konte-Eksamen (August 2017)

 • Eksamensdato 18.08.2016.(Oppmeldingsfrist tidlig i juli!)
 • Se studieavdelingens eksamensplan for mer info om sted, oppmelding etc. For sommer 2017 er følgende rom i bruk... S=Sentralbygg, H3= "P15 Fragleberget"
  Matlab: S7 , S6 , S8 , H3-Rom 503, H3-Rom 511
  Python: S8 , S22 , S23 , S24 , H3-Rom 511, H3-Datalab 524
 • Se også romoversikten 3 dager før: http://www.ntnu.no/eksamen/sted/.

 • 4 timer (09:00-13:00)
 • Eksamen skal løses på papir, ikke på datamaskin.
 • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
  • Typegodkjent kalkulator ("bestemt, enkel kalkulator") - følgende enkle kalkulatorer er godkjent:
   • Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
   • Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
   • Hewlett Packard HP30S
 • No labels