Child pages
  • Eksamen ITGK
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamen (Desember 2016)

  • Eksamensdato 06.12.2016.
  • Se studieavdelingens eksamensplan for mer info om sted.
  • 4 timer (09:00-13:00)
  • Eksamen skal løses på papir, ikke på datamaskin.
  • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
    • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS eller Citizen SR-270X

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamensett. Hva som er relevant avhenger av om du har Matlab eller Python, så velg derfor riktig parallell.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum.

Konte-Eksamen (August 2017)

  • No labels