Child pages
  • UiS Fagplaner og Samsvar med NTNU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opptak til 4. år SivIng Datateknikk

Terje

Kravene for å starte på 2-årig master i Datateknologi er ganske like (80 SP), men det kreves ikke så mye prosjekt. (MTDT, 5årig fra 2012-2017)

Fra: http://www.ntnu.no/studier/studieplan#programmeCode=MTDT&year=2012&dir=MTDTAD-12 (For Audun)

Minimum 82,5 sp IT-fag: Må dekke fagene TDT4100TDT4120TDT4140TDT4145 og TDT4186/TDT4160 og 22,5 sp prosjektfag.

I tillegg må man ha et «ingeniørkrav» som betyr at man har minimum 30 sp matematikk (inkludert statistikk) og et fysikkfag.

Fag som kan erstatte de fagene som er listet opp i den nederst tabellen

SemÅrFagFagFagFag
8 Vår Hovedprofilemner (ubestemt)Grunnlegende molekylærbiologiEksperter i Team
7 Høst Algoritmer for bioinformatikkEmner tilsvarende Lineære metoder7Prosjekt (ubestemt)
6 Vår3TeknologiledelseOperativsystemerGrafikk og visualiseringAlgoritmekonstruksjon, videregående kurs
5 Høst3Operasjonsanalyse, grunnkursIntroduksjon til kunstig intelligensGrunnleggende visuell databehandling6Programmeringsspråk
4 Vår2Menneske-maskin interaksjonDatamodellering og databasesystemerProgramvareutviklingKommunikasjon - tjenester og nett
3 Høst2

ÅMA330 Matematiske metoder 2c5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk

BIE270 Datastrukturer og algoritmerDatamaskiner grunnkurs

2 Vår

1ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra2

BIT100 Fysikk3

BID230 Grunnleggende programmeringBIE260 Digitalteknikk4

1 Høst

1ÅMA100 Matematiske metoder 1BSP100 Examen philosophicumEmner tilsvarende IT-grunnkurs1ÅMA120 Diskret matematikk 1

Merk: Emner merket med rødt er emner jeg ikke har dekket, og som hører til de tre første årene av det normerte studieløpet. Emner merket grønt er emner jeg ikke har dekket, og som hører til de gjenværende årene. Emner uten farge er emner jeg regner som dekket av tidligere utdanning ved enten NTNU eller UiS. Emner tatt ved UiS kan skilles ut ved at de er merket med fagkode, og ikke lenker til emnebeskrivelser.

1 Faglig innhold i emnet IT-grunnkurs burde dekkes av programmeringsemnene jeg har tatt ved UiS: "BID230 Grunnleggende programmering" og "BID100 Programmering, videregående".

2 Faglig innhold som dekkes av andre emner:

  • "Komplekse tall og kompleks eksponentialfunksjon. Lineære differensialligninger av andre orden."  dekkes av emnet "ÅMA100 Matematiske metoder 1".

3 Faglig innhold som dekkes av andre emner:

4 Faglig innhold som dekkes av andre emner:

  • "Ohms lov, Kirchoffs lover, analysemetoder for lineære resistive kretser, superposisjon, kapasitans, egenrespons og tvungen respons for RC-kretser" dekkes av emnet

5 Faglig innhold som dekkes av andre emner:

  • "Numeriske metoder: Interpolasjon, derivasjon og integrasjon. Teknikker for løsning av lineære og ikkelineære ligninger. Runge-Kutta-metoder for løsning av system av ordinære differensialligninger. Differensmetoder for løsning av partiell differensialligninger. Innføring i beregningsverktøy med eksempler." dekkes av "ÅMA190 Numerisk matematikk, grunnkurs" og "ÅMA300 Matematikk 4 - differensialligninger".

6 Faglig innhold sammenfaller noe med emnet "BID110 Datagrafikk" fra UiS.

7 Faglig innhold dekkes av emnet "ÅMA140 Matematikk 6 - lineær algebra" samt bredden i de andre matematikkemner jeg har tatt ved UiS.


Studieplan for Master Datateknikk NTNU, Studieretning: Algoritmer og datamaskiner, gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

  • Komplekse datasystemer (endrer navn og deles i to "Datamaskiner og systemprogramvare" og "Algoritmer, HPC og grafikk" f.o.m. høst 2015)
  • Spillteknologi (endrer navn til "Interaksjonsdesign og spillteknologi" f.o.m. høst 2015) 
  1. Studieretningsemne 6 vår, velg minst ett blant:
  2. Studieretningsemne 6 vår, velg ett blant:

Merk: IT3708, MOL4010, TDT4230, TMA4280 og TTT4110 har undervisning og eksamen som kan kollidere med andre emner i planen.

 

 

  • No labels