Child pages
  • UiS - Universitetet i Stavanger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK dato
BID240Datanettverk og systemdrift10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.18 RS
BID260Matlab for ingeniører5TDT4105 ITGK Matlab (5)   2015.06.18 RS
BIDBACBacheloroppgave i datateknikk15IT2901 ITProsj2 (15)   2015.06.18 RS
BIE220Grunnleggende krets- og signalanalyse10TFE4101_KretsDig (7,5)2,5  2015.06.18 RS
BIE260Digitalteknikk5TDT4160_DM_DigTek (5)   2015.06.18 RS
BIP190Bedriftsøkonomi og entreprenørskap10  10indøk2015.06.18 RS
BYG140Konstruksjonsmekanikk 110  10 2015.06.18 RS
DAT100Objektorientert programmering10TDT4105 ITGK Matlab (4)
TDT4100 JavaOOP
 (6)
  
-Test, -Eclipse
2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
DAT110Grunnleggende programmering10TDT4100 JavaOOP (6)4

2019.09.09 SEB
DAT200Algoritmer og datastrukturer10TDT4120_AlgDat (7,5)2,5  2015.06.18 RS
DAT210Programvareutvikling10TDT4140 ProgUt (5)
IT1901 ITProsj1 (5) 
   2015.06.18 RS
2015.07.03 
RS
DAT220Databaser10TDT4145 DB_Mod (7,5)2,5  2015.06.18 RS
DAT230Kommunikasjonsteknologi 110TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.18 RS
DAT300Kommunikasjonsteknologi 210TTM4100 KTN (7,5)2,5 Telematikk VK2015.06.18 RS
DAT310Webprogrammering og Interaksjonsdesign10

IT2805 WebTech (5) (evt.

TDT4110_ITGK_Python, 5)
og TDT4180 HCI (5)

   

2015.06.18 RS

2015.06.18 RS

DAT320Operativsystemer10TDT4186_OpSys (7,5)2,5  2015.06.18 RS
DAT510Sikkerhet og sårbarhet i nettverk10TTM4135 - Informasjonssikkerhet (7,5) 2,5 2017.05.26 TR
DAT630Websøk og data mining10TDT4215 - Web-inteligens2,5  2017.05.26 TR
DATBACBacheloroppgave i datateknikk20IT2901 ITProsj2 (15)5  2015.06.18 RS
ELE210Datamaskinarkitektur10TDT4160_DM_DigTek (7,5)2,5  2015.06.18 RS
ING100Ingeniørfag innføringsemne - Data og elektro10TDT4105 ITGK Matlab (5)
TDT4112_ProgLab (1)
IT1901 ITProsj1 (4)
   2015.06.18 RS
2015.07.03 RS
2015.07.03 
RS
ING130Ingeniørfag systememne - Petroleumstek10TDT4105 ITGK Matlab (6)
TDT4112_ProgLab (4)
  (fritak TDT4105)2016.09.17 RS
2016.09.17 RS
  • No labels