Child pages
  • UiO - Universitetet i Oslo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
UiO-fagsp.NTNU-fagUspes ITUspesKommentarOK?
ENT1000 - Entreprenørskap10

TIØ4230 - Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling (7,5)

 2,5 2017.01.27 RS
Exphil03 - Examen philosophicum10EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) 2,5Automatisk godkjent2015.07.03 RS
GEO1040 - Grunnkurs i programmering for geofag-problemer (nedlagt)10

TDT4105 ITGK (6)

4 (fritak)2016.09.17 RS
IN / INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering10

TDT4110 ITGK (6)
TDT4100 - Objektorientert programmering (4)

   2015.07.03 RS
2015.07.03
 RS
IN / INF1010 - Objektorientert programmering10TDT4100 - Objektorientert programmering (7,5)2,5  2015.07.03 RS
IN1020 - Introduksjon til datateknologi10

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs (1.5)

TDT4160 - Datamaskiner og digitalteknikk (4)

8.5


6

  
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser10TDT4140 - Programvareutvikling (2)8  2018.11.05 Svein Erik Bratsberg
INF1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon10TDT41807.5 2.5 
INF1060 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon10TDT4186 Operativsystemer (4)
TTM 4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (2) 
4  2017.06.15 TAA
IN1150 / INF1080 - Logiske metoder for informatikk10

TMA4140 - Diskret matematikk (5)

MA0301 - Elementær diskret matematikk(7.5)

 5Se matematiske emner

2015.07.03 RS

2018.11.05 Svein Erik Bratsberg

INF1100 / IN1900 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser10TDT4110 ITGK (6)4 (fritak)2016.09.17 RS
IN2010 - Algroritmer og datastrukturer10TDT4120 (7.5)2.5

2020.08.12 Svein Erik Bratsberg

IN2090 - Databaser og datamodellering

10TDT4145 (4)4

2019.08.15 Svein Erik Bratsberg
INF2260 - Interaksjonsdesign 10TDT4180 Mennes-maskin interaksjon (5)5  2017.06.15 TAA
INF2440 - Effektiv parallellprogrammering 10TDT4200 ParalelleBeregninger (7,5)2,5  2016.07.05 RS
INF3121 - Testing av programvare 10TDT4100_JavaOOP (1)
TDT4140 PU (2)
TDT4242_AvansPU (7)
   2015.07.03 RS
2015.07.03 RS
2015.07.03 RS
INF3190 - Datakommunikasjon 10TTM 4100 Kommunikasjon, tjenester og nett (7,5)    2017.06.15 TAA
INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon 10 7,5  2017.06.15 TAA
INF3280 - Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner 10 7,5  2017.06.15 TAA
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer10

TDT4225 - Store, distribuerte datamengder (2,5)
TDT4140 PU (7,5)
TDT4150 - Avanserte databasesystemer
(0)

   2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk10IT1901_Prosj1 (6)4 60% prosjekt-arbeid2017.07.14 RS
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer10TDT4200 - Parallel Computing (7,5)2,5  2013.05.22 RS
INF3510 - Informasjonssikkerhet10TTM4135 - Informasjonssikkerhet (7,5)2,5  2015.02.24 RS
INF3580 - Semantiske teknologier10TDT4215 - Web-intelligens2,5  2017.05.02 TR
INF3700 - Informasjonsteknologi og samfunn 10IT6104 Digital Samfunn (7,5)2,5  2017.6.15 TAA
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet10TDT4125 - Algoritmekonstruksjon, videregående kurs (7,5)2,5  2015.02.24 RS
INF4350 - Grunnkurs i bioinformatikk10TDT4287 - Algoritmer for bioinformatikk (7,5)2,5 9 SP overlapp med INF3252016.08.24 RS
INF4490 - Biologically inspired computing10IT3708 - Bio-inspirert kunstig intelligens (7,5)2,5 INF3490 is equal2016.08.24 RS
INF5040 - Åpen distribuert prosessering10TDT4190 - Distribuerte systemer (6)4 Dekker ikke sikkerhet2015.02.26 RS
INF5050 - Protokoller og ruting i Internett10

TTM4105 - Aksess- og transport-nett (Del 1) (3,75)
TTM4150 - Nettarkitektur (Del 2) (3,75)

2,5 Dekker tilsammen 7,5sp2015.06.18 RS
2015.02.26 RS
INF5100 - Avanserte databasesystemer10TDT4150 - Avanserte databasesystemer (6.0)4  2015.06.18 RS
INF5520 - Ressurs, usikkerhet, plan og budsjett i it-prosjekter10IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2015.06.18 RS
INF5722 - Eksperimentell design av IT10IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt (6.0)4  2015.06.02 RS
INF5750 - Open source software development10EiT (6.0)4 Både individuelt og gruppe-arbeid2015.02.26 RS

INF5761 - Health management information systems

10TDT4210 - Helseinformatikk (6.0)4  2015.02.24 RS
INF5830 - Prosessering av naturlige språk10TDT4215 - Web-intelligens (2,5)
TDT4173 - Maskinlæring og case-basert resonnering (2,5)
TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web (2,5)
2,5  2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
MATTE      
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger10TDT4127 - Programmering og Numerikk (ITGK+)7,52,5Fritak

2019.10.15 RS

MAT1100U - Kalkulus10TMA4100 - Matte 1 (7,5) 2,5

MAT1100U inneholder ikke potensrekker, og dermed heller ikke Taylorrekker. MAT1100 fra UiO gir derfor ikke fritak for TMA4100.

2015.07.03 RS

2021.06.01 Julie Elisabeth Takacs

MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra10TMA4105 - Matte 2 (7)
TMA4110 - Matte 3 (3) 
   2016.11.18 PB
2016.11.18 PB
MAT1120 - Lineær algebra TMA4110 - Matte 3 (4) 6 2016.11.18 PB
       
UNIK4170 - Digital kommunikasjon del 110TDT4160_DM_GK (5)
TTM4100_KomTjenNett (5)
   2015.07.03 RS
2015.07.03
 RS
UNIK4220 - Innføring i kryptografi10

TMA4160 - Kryptografi (5)
TTM4135 - Informasjonssikkerhet (5)

 matte:
5 TMA
 2016.08.27 RS
2016.08.27
RS
UNIK4250 - Sikkerhet i distribuerte systemer10TTM4135 - Informasjonssikkerhet (7,5)2,5  2015.07.03 RS

UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare

10TDT4237 - Programvaresikkerhet (3,75)6,25 Dekker ikke hele utviklingsprosessen.2015.02.26 RS
UNIK4290 - Mobilitet i internett10

TTM4185_SikRobIKT (7,5)

 2,5 2015.07.03 RS
UNIK4690 - Maskinsyn10TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling (3,75)
TDT4265 - Datasyn (6,25)
  Vision part
Good overlap
2016.08.24 RS
2016.08.24
RS

Matematiske Emner

EmnekodeNavnStpAntall studiepoeng
som godkjennes i
forhold til opptakskravet
master informatikk
DatoKommentar
BIBI - Handelshøyskolen    
MET2920Statistikk for økonomer7,5   
MET2910Matematikk for økonomer7,5   
      
HiBHøgskolen i Bergen    
MAT101Diskret matematikk og programmering10   
MAT102Diskret matematikk og statistikk10   
MAT104Grunnleggende matematikk og programmering10   
      
HiBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold   HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 1.1.2016
RFMA1001Matematikk 1101024.06.2015 - KKD (PAB) 
RFMS2101Matematikk 2 og statistikk151524.06.2015 - KKD (PAB) 
RFMA3000Matematikk 3101024.06.2015 - KKD (PAB) 
FE-MAT1000Matematikk 1101024.06.2015 - KKD (PAB) 
FE-MAT2000Matematikk 2 og statistikk151524.06.2015 - KKD (PAB) 
FE-MAT3900Matematikk III101024.06.2015 - KKD (PAB) 
      
HiFHøgskolene i Forsvaret    
BtG102Matematiske metoder 15524.06.2015 - KKD (PAB) 
BtG206Matematiske metoder 2101024.06.2015 - KKD (PAB) 
BtG105Diskret matematikk og linjeær algebra5524.06.2015 - KKD (PAB) 
BtG207Statistikk5524.06.2015 - KKD (PAB) 
      
HiOAHøgskolen i Oslo og Akershus    
DAPE1300Diskret matematikk101024.06.2015 - KKD (PAB) 
DAPE2000Matematikk 2000 med statistikk101024.06.2015 - KKD (PAB) 
TRFE1000Matematikk 1000101024.06.2015 - KKD (PAB) 
DAFE1000Matematikk 1000101027.05.2015 - KKD (PAB) 
      
HiSFHøgskolen i Sogn og Fjordane    
MA2-100Matematikk 110   
MA2-200Matematikk 210   
ME2-200Statistikk og økonomi10   
MA2-301Matematikk 310   
      
HiSTHøgskolen i Sør-Trøndelag    
TDAT1004Matematikk 1101024.06.2015 - KKD (PAB) 
TDAT2002Matematikk 21010

24.06.2015 - KKD (PAB)

 
TDAT2001Realfag for dataingeniører15024.06.2015 - KKD (PAB) 
TDAT3021Matematikk og fysikk valgfag10524.06.2015 - KKD (PAB) 
GO040DStatistikk6624.06.2015 - KKD (PAB) 
LC300D Matematikk med IT anvendelser6424.06.2015 - KKD (PAB) 
LO118D Diskret matematikk med algoritmer14824.06.2015 - KKD (PAB) 
LO510D Lineær algebra med grafiske anvendelser6424.06.2015 - KKD (PAB) 
LO600DProsjektteknikk og matematikk10224.06.2015 - KKD (PAB) 
      
HiTHøgskolen i Telemark    
6001Matematikk7.5TMA4100 Matematikk 1 (7.5) Spør IMF om disse
6005Statistikk I7.5TMA4240 Statistikk (7.5) Spør IMF om disse
      
HiØfHøgskolen i Østfold    
ITD15012Matematikk 110TMA4100 - Matematikk 1 (7,5)2017.08.25 SOS 
IRF30013Matematikk 310TMA4105 - Matematikk 2 (7,5)2017.08.25 SOS 
ITF10705Matematikk for IT [2017]    
ITD20106Statistikk og økonomi [Vår 2013]10TMA4240/4245 - Statistikk2017.08.25 SOS5 stp økonomi og 5 stp statistikk. dekker ikke
      
NMBUNorges Miljø og Biovitenskapelige Universitet    
MATH111Kalkulus 110TMA4100 - Matematikk 1 (7,5)  
MATH112Kalkulus 210TMA4100 - Matematikk 1 (7,5)  
      
EmnekodeNavnStpAntall sp godkjent ift
opptakskrav MSc informatikk
DatoKommentar 
UiAUniversitetet i Agder    
MA-154Matematikk 110  2012
MA-158Matematikk 2 for elektronikkstudier10  2012
MA-155Statistikk og økonomi10  2013
MA-209Matematikk 310  2014
      
MA-154Matematikk 110TMA4100 - Matematikk 1 (7,5)  
MA-155Statistikk og økonomi10TMA4240 - Statistikk (5) Statistikkdelen av faget
MA-158Matematikk 2 for elektronikkstudier10TMA4115 - Matematikk 3 (7,5)  
MA-209Matematikk 310TMA4135 - Matematikk 4D (7,5)  
      
UiSUniversitetet i Stavanger    
MAT100Matematiske metoder 110   
MAT120Diskret matematikk10   
MAT200Matematiske metoder 210   
STA100Sannsynlighetsregning og statistikk 110   
      
Abroad     
COMP2012Discrete Mathematics5,625   

  • No labels