Child pages
 • UiB - Universitetet i Bergen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarOK-dato
I122Systemkonstruksjon15TDT4140_SU (7)
TDT4165_ProgSpråk (8)
   2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
I145Grunnleggende koder15TTM4135_InfoSik (7,5)7,5  2015.06.18 RS
I192Utvikling av interaktive systemer9IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2015.06.18 RS
INF100Grunnkurs i programmering (Programmering 1)10TDT4110 ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP (5)
  Prog-delen
I110= INFO132=
2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
INF101Videregåeande programmering (Programmering 2)10TDT4100 JavaOOP (7,5)2,5 I110=5sp, I120=5sp2016.07.06 RS
INF102Algoritmer, datastrukturer og programmering10

TDT4120_AlgDat (7,5)

2,5 I120 er lik2016.07.06 RS
INF111Introduksjon til informasjonsteknologi10

TDT4110 ITGK (2,5)
IT1603_IKT Kultur Samfunn (3,5)

4 Teori-delen. Se Fag-likheter NTNU / UiB
Utgått.
2016.07.06 RS
2016.07.06 RS

INF112

Systemkonstruksjon 10 TDT4140_SU (3,75)
TDT4100 JavaOOP (1,25)
IT1901_Prosj1 (5)
  

Se Fag-likheter NTNU / UiB

større oppgåver blir løyst i grupper

2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
2016.07.16 
RS
INF115 Databaser og modellering10TDT4145 ModDB (7,5)2,5 DAT101= I126= INFO122(7sp=)2016.07.06 RS
INF121Programmeringsparadigmer10TDT4165_ProgSpråk (7,5)2,5 Utgått.2015.06.18 RS
INF122Funksjonell programmering10TDT4165_ProgSpråk (3)7 

Ligner på vårt tidligere IT3105 da det var LISP-basert. IT3105 er nå et mer generelt AI-programmeringskurs

INF122 har for lite av de andre programmeringsparadigmene til å kunne erstatte TDT4165

2017.05.26 TR

INF142

Datanett10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.18 RS

INF143

Sikkerhet i distribuerte systemer10TTM4135_InfoSik (5)5  2015.06.18 RS

INF170

Modellering og optimering10Diskret Matte (7,5)2,5  2015.06.18 RS

INF207

Sosial nettverksteori10Diskret Matte (7,5)2,5  2015.06.18 RS
INF214Multiprogrammering10TDT4200 - Paralelle beregninger (7,5)2,5  2017.05.26 TR

INF219

Informatikkprosjekt I10IT2901 ITProsj2 (10)   2015.06.18 RS
INF222Programmeringsspråk10TDT4165 - Programmeringsspråk (7,5)2,5  2017.05.26 TR
INF226Programvaresikkerhet10TDT4237 - Programvaresikkerhet (7,5)2,5  2017.05.26 TR
INF234Algoritmer10 10 Faget omhandler grådige algoritmer, dynamisk programmering, ulike former for graf-traversering, og nettverk-flyt algoritmar. Overlapper ikke direkte med noen av våre fag.2017.05.26 TR
INF237Algoritme-engineering10 TDT4125_AlgKons (7,5) eller
TDT4120_AlgDat (7,5)
2,5  2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
INF250Grunnleggande dataorientert visuell berekning      
INF270Lineær programmering      
INFO282Knowledge Representation and Reasoning10TDT4136_AI1 (7,5)2,5  2016.07.06 RS

MNF130

Diskrete strukturer10Diskret Matte (7,5)2,5  2015.06.18 RS
DAT101Modellering og databaser      
DAT103Datamaskiner og operativsystem      
MAT101Brukarkurs i matematikk      
MAT111Grunnkurs i matematikk I      
STAT110Grunnkurs i statistikk      

Oppbygning av Bachelor-studier Informatikk i Bergen:

Bachelor Informatikk: Datateknologi Fagoversikt

UiBNTNU

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i datateknologi er på til saman140 studiepoeng som består av følgjande emne:

INF100 Grunnkurs i programmering
INF101 Vidaregående programmering
INF102 Algoritmar og datastrukturer
INF112 Systemutvikling
INF122 Funksjonell programmering
INF214 Multiprogrammering
INF222 Programmeringsspråk
INF226 Programvaresikkerheit
INF250 Grunnleggande dataorientert visuell berekning
MNF130 Diskrete strukturer
DAT101 Modellering og databaser 
DAT103 Datamaskiner og operativsystem
MAT101 Brukarkurs i matematikk I eller MAT111 Grunnkurs i matematikk I

5. semester haust, vel eit av følgjande emnar:
INF143 Tryggleik i distribuerte system 
INF170 Modellering og optimering 
INF234 Algoritmar
INF270 Lineær programmering 
STAT110 Grunnkurs i statistikk 
eller vel fritt blant alle informatikkurs, emnekode INF.

 

Software Processes,
Agile Software Development,
Project Management and Planning,
System Modeling and Unified Modeling Language,
Architectural Design,
Software Design,
Software Testing,
Software Evolution,
Configuration Management,
Software Reuse,
Service Oriented Architecture,
Security,
Software Quality and Process Improvement


 • No labels

1 Comment

 1. Nye forslag slik:

  Emnekode
  Navn
  Stp
  Overlapp
  Stp uspes IT
  Stp uspes
  Kommentar
  OK-dato